МОН пропонує обговорити стандарти вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкти стандартів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на трьох рівнях вищої освіти:

Оновлення проєктів стандартів обумовлене змінами у переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

  • Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія: здобувачі вищої освіти, заклади вищої освіти.

  • Можливі наслідки реалізації проєкту акта для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін: встановлення рамкових вимог до освітніх програм, встановлення вимог до компетентностей та результатів навчання здобувачів цих програм.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймають у довільній формі до 13 липня 2023 року на електронну адресу mruga@mon.gov.ua. Контактна особа для надання консультацій – Марина Мруга, тел.: (044) 481-32-67.

Результати обговорення буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.