МОН пропонує обговорити проєкт наказу щодо дуальної форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти», розроблений Міністерством з метою врегулювання питання щодо дуальної форми здобуття освіти.

Дуальна форма здобуття фахової передвищої та вищої освіти ‒ це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших суб’єктів освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. У вищій освіті дуальна форма є одним зі способів здобуття освіти здобувачами денної форми навчання.

Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентрований підхід через орієнтацію на задоволення очікувань здобувачів освіти щодо успішної роботи за фахом і спрямована на формування в них сучасних знань практичного характеру, умінь і навичок професійної діяльності та командної роботи на реальних робочих місцях і у виробничому середовищі, підвищення готовності, полегшення та пришвидшення переходу випускників зі сфери освіти до трудової сфери, а також підвищення загалом їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Пропозиції та зауваження приймають до 13 січня 2023 року у письмовій формі за адресою проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на електронну адресу oleksandra.laktionova@mon.gov.ua, (відповідальна особа – Олександра Лактіонова, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих).

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України з 12 по 26 січня 2022 року.