МОН пропонує для обговорення проєкт наказу щодо Порядку проведення виїзної ліцензійної експертизи

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України підготувало для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти», який визначає уніфіковані форми висновків щодо дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на рівні вищої та фахової передвищої освіти з підстав, визначених Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про вищу освіту».

Зміни, які вносять до Порядку

Вказаний проєкт наказу забезпечує приведення у відповідність норм Порядку до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» (із змінами).

Зауваження та пропозиції до проєкту акта надсилати до 4 вересня 2021 року на e-mail sirenko@mon.gov.ua (Юлія Сіренко, заступник начальника відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації).