Молодий науковець із кафедри хімії і технології неорганічних речовин ІХХТ – серед найкращих вчених України

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин Львівської політехніки
Сертифікат переможця конкурсу

Асистент кафедри хімії і технології неорганічних речовин Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Сухацький став лауреатом конкурсу «Молодий вчений року» за 2021 рік.

Юрій Сухацький здобув перемогу у номінації «Молодий методист року в галузі хімічних та біологічних наук». Метою конкурсу, який проводить Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, є публічне визнання та відзначення інноваційних і продуктивних учених, інженерів та дослідників України, які виявили великий потенціал і творчі здібності в окремих галузях знань та зробили помітний внесок у наукові дослідження й науку.

У науково-методичному доробку Cухацького Ю.В. за 2021 рік:

  • 6 статей у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (3 статті Q1, 1 стаття Q2, 1 стаття Q3, 1 стаття Q4);
  • 2 статті у фахових виданнях України;
  • матеріали 1 доповіді на міжнародній конференції з обсягом більше 3 сторінок;
  • 3 патенти України на корисну модель;
  • 1 сертифікований електронний навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» з курсу «Процеси та апарати хімічних і харчових виробництв»;
  • 3 методичні вказівки з трьох навчальних курсів.

Крім того, Юрій Вікторович був відповідальним виконавцем спільного українсько-індійського науково-дослідного проєкту для реалізації у 2019–2021 рр. «Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології очищення промислових стічних вод, які містять токсичні органічні сполуки і тверді частинки» (номер державної реєстрації 0121U114053; науковий керівник проєкту – д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин Зеновій Знак), у межах якого науковці кафедри ХТНР ефективно співпрацювали із групою індійських колег під керівництвом загальновизнаного у світі лідера з дослідження кавітаційних явищ професора P.R. Gogate (Інститут хімічної технології, м. Mумбаї).

Сертифікат переможця конкурсу Статуетка переможця конкурсу