Молоді вчені України обговорили в Інституті економіки і менеджменту актуальні питання наукової діяльності

Рада молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки
Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення»

Нещодавно в Інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» відбувся Всеукраїнський круглий стіл, присвячений питанням опублікування статей у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази даних, а також різним аспектам вивчення англійської мови та підтвердження рівня володіння нею, підготовки наукових проектів та супровідної документації для здобуття зарубіжних грантів тощо.

Круглий стіл було організовано Радою молодих вчених ІНЕМ у рамках проведення ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення».

З вітальним словом до учасників звернувся директор ІНЕМ – д.е.н., професор О.Є. Кузьмін. Модератором круглого столу був голова РМВ ІНЕМ В.М. Чубай. Досвідом публікацій у міжнародних рецензованих виданнях поділились провідні молоді науковці ІНЕМ – д.е.н., проф. О.Г. Мельник та д.е.н., проф. О.В. Пирог. Особливу цікавість в учасників викликала доповідь ст. викладача кафедри ЗМД К.О. Дзюбіни, присвячена викликам та можливостям розвитку сучасної академічної кар’єри. З доповідями також виступили Л.О. Чаговець – голова РМУ Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Л.С. Головко – голова РМВ ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» та член Ради молодих вчених Дніпропетровської області, А.О. Пелехатий – голова РМВ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», М.М. Мужеляк – активний молодий вчений РМВ ІНЕМ, О.І. Дума – голова РМВ Інституту адміністрування та післядипломної освіти.

Частина круглого столу відбувалась за допомогою відозв’язку. Активну участь у дискусії за допомогою скайпу взяли О.І. Лайко (д.е.н., голова РМВ Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член Одеської обласної РМВ та РМУ при МОН України) та Ю.І. Мискін (к.е.н., голова Ради молодих вчених Університету державної фіскальної служби України, член РМУ при МОН України).

Рада молодих вчених ІНЕМ висловлює подяку голові Чубаю В.М. за підтримку в організації та проведенні заходу і запрошує учасників до подальшої співпраці у напрямі розбудови Української освіти і науки.


Фото – Катерина Дзюбіна, ст. викладач кафедри ЗМД

Кузьмін Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення» Круглий стіл «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми і перспективи вирішення»