Міжнародна лекторка Ольга Барабаш-Ревак прочитала лекції для студентів спеціальности «Журналістика»

Катедра української мови Львівської політехніки
Скріншот з онлайн-лекції

Доцент катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Софія Булик-Верхола мала за честь запросити міжнародну лекторку Ольгу Барабаш-Ревак для прочитання відкритих лекцій відповідно до Програми «Гостьовий лектор».

Від 10 до 24 листопада 2022 року авторитетний мовознавець, кандидат філологічних наук, ад’юнктка Вроцлавського університету (Польща) Ольга Барабаш-Ревак прочитала п’ять лекцій для студентів спеціальности «Журналістика» Національного університету «Львівська політехніка» на такі теми: «Мовна картина світу як цілісний національний образ світу», «Відображення ментальности українського народу у фольклорних та етнографічних текстах», «Мовні засоби вираження часопросторових характеристик», «Моделювання типового стереотипу дівчини в українській мовній картині світу», «Моделювання типового стереотипу парубка в українській мовній картині світу».

Студенти довідалися, що мовна картина світу – це історично сформована сукупність уявлень про світ певного народу, а мова – це головний складник культури, засіб пізнання світу, основний чинник національної ідентифікації. У мові відображено нагромаджений досвід людства, вона виступає «ментальним дзеркалом» національно-культурних цінностей.

Розповідь пані Ольги Барабаш-Ревак була сповнена любови до України, нашої мови та культури.

Скріншот з онлайн-лекції Скріншот з онлайн-лекції Скріншот з онлайн-лекції Скріншот з онлайн-лекції Скріншот з онлайн-лекції