Львівська політехніка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр

Ректорат Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр.

Кафедра Посада Од.
ІНСТИТУТ адміністрування, державного управління та професійного розвитку
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту професор

доцент

 

1

2

кафедра регіонального та місцевого розвитку  професор

доцент

1

1

 

кафедра теоретичної та прикладної економіки професор

доцент

1

4

 

кафедра управління проєктами доцент 2

 

ІНСТИТУТ архітектури та дизайну
кафедра архітектурного проектування доцент

старший викладач

 

2

1

кафедра архітектурного проектування та інженерії доцента

асистент

2

1

 

кафедра архітектури та реставрації професор

доцент

старший викладач

 

1

2

3

кафедра візуального дизайну та мистецтва професор

доцент

старший викладач

асистент

1

3

1

1

 

кафедра дизайну та основи архітектури доцент

старший викладач

асистент

2

1

1

 

кафедра містобудування професор

доцент

старший викладач

1

3

1

 

ІНСТИТУТ будівництва та інженерних систем
кафедра автомобільних доріг та мостів доцент

 

1
кафедра будівельного виробництва доцент

 

5
кафедра будівельних конструкцій та мостів доцент

старший викладач

 

4

1

кафедра гідротехніки та водної інженерії доцент

 

3
кафедра теплогазопостачання і вентиляції професор

доцент

 

1

1

ІНСТИТУТ геодезії
кафедра вищої геодезії та астрономії доцент

 

2

 

кафедра геодезії професор

старший викладач

 

1

1

 

кафедра картографії та геопросторового моделювання доцент

 

4
ІНСТИТУТ гуманітарних та соціальних наук
кафедра іноземних мов професор

доцент

старший викладач

 

1

6

12

кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини старший викладач

 

1
кафедра політології та міжнародних відносин професор

доцент

 

1

2

кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності професор

доцент

 

1

3

кафедра соціології та соціальної роботи професор

доцент

старший викладач

 

1

2

1

кафедра української мови доцент

старший викладач

 

1

2

ІНСТИТУТ енергетики та систем керування
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій доцент

 

1
кафедра електроенергетики та систем управління доцент

старший викладач

асистент

 

2

2

1

кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем професор

доцент

 

1

3

кафедра теоретичної та загальної електротехніки професор

доцент

 

1

1

кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій доцент

 

4
ІНСТИТУТ комп’ютерних наук та інформаційних технологій
кафедра автоматизованих систем управління доцент

старший викладач

 

3

1

 

кафедра інформаційних систем та мереж професор

доцент

 

2

2

кафедра інформаційних технологій видавничої справи доцент 2

 

кафедра програмного забезпечення професор

доцент

старший викладач

асистент

3

1

4

3

кафедра прикладної лінгвістики доцент

 

3
кафедра систем автоматизованого проектування професор

доцент

старший викладач

асистента

 

1

11

4

2

кафедра систем штучного інтелекту доцент

асистент

 

1

5

 

ІНСТИТУТ комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
кафедра безпеки інформаційних технологій доцент

 

1
кафедра електронних обчислювальних машин доцент

старший викладач

 

4

1

 

кафедра захисту інформації професор

доцент

старший викладач

 

4

7

1

кафедра інформаційно-вимірювальних технологій професор

 

2
кафедра інтелектуальної мехатроніки та роботики професор

 

1

 

кафедра комп’ютеризованих систем автоматики професор

доцент

старший викладач

 

1

2

1

кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем доцент

старший викладач

асистент

 

1

2

2

ІНСТИТУТ механічної інженерії та транспорту
кафедра автомобільного транспорту доцент

 

6

 

кафедра залізничного транспорту доцент 1

 

кафедра матеріалознавства та інженерії матеріалів доцент 3
кафедра нафтогазової інженерії та зварювання доцент

 

1
кафедра проектування машин та автомобільного інжинірингу доцент

 

1
кафедра робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування професор

асистент

 

3

1

кафедра технічної механіки та інженерної графіки доцент

 

4
кафедра транспортних технологій професор

доцент

старший викладач

 

3

5

1

ІНСТИТУТ прикладної математики та фундаментальних наук
кафедра вищої математики професор

доцент

2

13

кафедра загальної фізики доцент

 

3

 

кафедра обчислювальної математики та програмування професор

доцент

 

2

2

кафедра прикладної математики професор

доцент

2

5

 

кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства доцент 1

 

ІНСТИТУТ економіки і менеджменту
кафедра економіки підприємства та інвестицій професор

доцент

 

2

6

кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності професор

доцент

старший викладач

 

4

6

2

кафедра маркетингу і логістики доцент

старший викладач

 

8

4

кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва професор

доцент

 

3

9

кафедра менеджменту організацій професор

доцент

 

2

6

кафедра обліку та аналізу доцент

 

7
кафедра фінансів професор

 

1
ІНСТИТУТ права, психології та інноваційної освіти
кафедра адміністративного та інформаційного права професор

 

2
кафедра журналістики та засобів масової комунікації доцент

старший викладач

3

1

 

кафедра міжнародного та кримінального права професор

доцент

 

1

6

кафедра педагогіки та інноваційної освіти професор

доцент

 

1

1

кафедра теорії права та конституціоналізму професор

доцент

 

2

2

кафедра теоретичної та практичної психології професор

доцент

1

3

 

кафедра цивільного права та процесу професор

доцент

2

1

 

ІНСТИТУТ сталого розвитку ім. В. Чорновола
кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів доцент

 

 

3

 

кафедра туризму доцент

 

3
кафедра цивільної безпеки доцент

 

1
ІНСТИТУТ телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій доцент

 

 

2

 

кафедра напівпровідникової електроніки асистент 2

 

кафедра радіоелектронних пристроїв та систем доцент 5

 

кафедра телекомунікацій професор

доцент

 

1

1

ІНСТИТУТ хімії та хімічних технологій
кафедра органічної хімії професор

 

1

 

кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології

 

доцент 4
кафедра технології органічних продуктів професор

доцент

 

2

5

кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії професор

доцент

2

1

 

кафедра хімічної інженерії доцент

 

1
кафедра хімії і технології неорганічних речовин професор

доцент

 

1

2

Перелік документів претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

  1. Заява про участь у конкурсі (бланк, файл .docx).
  2. Копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на працевлаштування у Національний університет «Львівська політехніка» вперше);
  3. Документ, який підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови).
  4. Інформація про доробок претендента – професора (бланк, файл .pdf), доцента (бланк, файл .pdf), старшого викладача (бланк, файл .pdf), викладача/асистента (бланк, файл .pdf).
  5. Список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років на посади професора і доцента та за останні 3 роки на посади старшого викладача та викладача/асистента. Публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
  6. Планові індивідуальні показники результативності науково-педагогічного працівника у 3-х примірниках (бланк, файл .docx).
  7. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України).
  8. Особовий листок з обліку кадрів (бланк, файл .docx).
  9. Автобіографія (для осіб, які претендують на працевлаштування у Національному університеті «Львівська політехніка» вперше).
  10. Дві фотокартки розміром 4×6 см.

До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускають претендентів, які відповідають вимогам Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Приймання документів на участь у конкурсі триватиме до 5 червня 2024 року.

Документи на участь у конкурсі подають за адресою:

79013, м. Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, кім. 303, контактний телефон (032) 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.