Львівська політехніка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Адміністрація Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

 • Інституту математики та фундаментальних наук – директор.
 • Інституту хімії та хімічних технологій – директор.
 • Кафедр:
  • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – доцент – 2;
  • автоматизованих систем управління – завідувач, професор – 4, доцент – 10;
  • автомобільних доріг та мостів – завідувач, професор – 1, доцент – 2;
  • автомобільного транспорту – доцент – 5, старший викладач – 2, асистент – 1;
  • адміністративного та інформаційного права – професор – 2;
  • адміністративного та фінансового менеджменту – професор – 2, доцент – 1;
  • архітектури та реставрації – завідувач;
  • архітектурного проектування та інженерії – доцент – 1;
  • архітектурного проектування – доцент – 1, старший викладач – 2, асистент – 1;
  • безпеки інформаційних технологій – професор – 4, доцент – 4;
  • будівельних конструкцій та мостів – завідувач, професор – 2, доцент – 7;
  • будівельного виробництва – професор – 3;
  • вищої геодезії та астрономії – завідувач;
  • вищої математики – завідувач, професор – 3, доцент – 7, старший викладач – 1, асистент – 2;
  • геодезії – завідувач;
  • дизайну та основ архітектури – завідувач, доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1;
  • екології та збалансованого природокористування – завідувач, професор – 2, доцент – 1;
  • екологічної безпеки та природоохоронної діяльності – завідувач;
  • економіки підприємства та інвестицій – професор – 2, доцент – 6;
  • електроенергетики та систем управління – професор – 1, доцент – 1;
  • електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем – професор – 2, доцент – 4;
  • електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій – доцент – 4;
  • електронно-обчислювальних машин – професор – 1, доцент – 5, старший викладач – 1, асистент – 2;
  • захисту інформації – завідувач, професор – 2, доцент – 8, старший викладач – 1, асистент – 3;
  • зовнішньоекономічної та митної діяльності – професор – 2, доцент – 4, старший викладач – 1;
  • інженерної геодезії – завідувач;
  • іноземних мов – доцент – 5, старший викладач 11;
  • інтелектуальної мехатроніки та роботики – доцент – 3;
  • інформаційних систем та мереж – професор – 4, доцент – 6;
  • інформаційних технологій видавничої справи – професор – 1, доцент – 4;
  • історії, музеєзнавства та культурної спадщини – завідувач, професор – 1, старший викладач – 5;
  • кадастру територій– завідувач;
  • картографії та геопросторового моделювання – завідувач;
  • комп’ютеризованих систем автоматики – завідувач, професор – 1, доцент – 2;
  • маркетингу і логістики – професор – 2, доцент – 8, старший викладач – 4;
  • матеріалознавства та інженерії матеріалів – доцент – 2, старший викладач – 1;
  • менеджменту організацій – завідувач, професор – 1, доцент – 7;
  • менеджменту персоналу і адміністрування – доцент – 3;
  • менеджменту та міжнародного підприємництва – завідувач, професор – 5, доцент – 10;
  • міжнародної інформації – завідувач;
  • містобудування – старший викладач – 1;
  • напівпровідникової електроніки – завідувач;
  • нарисної геометрії та інженерної графіки – завідувач, професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 1;
  • нафтогазової інженерії та зварювання – професор – 1, доцент – 1;
  • обліку та аналізу – професор – 1, доцент – 4;
  • обчислювальної математики та програмування – професор – 1, доцент – 5;
  • опору матеріалів та будівельної механіки – завідувач, доцент – 3;
  • органічної хімії – завідувач, професор – 1, доцент – 2;
  • педагогіки та інноваційної освіти – завідувач;
  • підприємництва та екологічної експертизи товарів – завідувач, професор – 1, доцент – 1;
  • політології та міжнародних відносин – доцент – 2, старший викладач – 2, асистент – 2;
  • прикладної лінгвістики – доцент – 5;
  • прикладної математики – професор – 1, доцент – 8, асистент – 1;
  • прикладної фізики і наноматеріалознавства – доцент – 4;
  • програмного забезпечення – завідувач, професор – 3, доцент – 4, старший викладач – 1;
  • проектування та експлуатації машин – завідувач, доцент – 1;
  • радіоелектронних пристроїв та систем – професор – 2, доцент – 3;
  • робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування – завідувач, доцент – 1;
  • систем автоматизованого проектування – завідувач, професор – 3, доцент – 8, старший викладач – 5, асистент – 1;
  • систем штучного інтелекту – професор – 2, доцент – 4, асистент – 2;
  • соціальних комунікацій та інформаційної діяльності – завідувач, доцент – 9, асистент – 1;
  • соціології та соціальної роботи – доцент – 2, старший викладач – 2;
  • спеціалізованих комп’ютерних систем – завідувач, – професор – 2, доцент – 1;
  • телекомунікацій – професор – 2, доцент –2, старший викладач – 1, асистент – 1;
  • теоретичної радіотехніки та радіовимірювання – професор – 1, доцент – 1;
  • теоретичної та загальної електротехніки – професор – 1, доцент – 1;
  • теоретичної та прикладної економіки – доцент – 4;
  • теоретичної та прикладної психології – професор – 1, доцент – 1;
  • теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права –завідувач, професор – 5;
  • теплогазопостачання і вентиляції – завідувач, доцент – 1,старший викладач – 1;
  • теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій – доцент – 3;
  • технічної механіки та динаміки машин – доцент – 1;
  • технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології – завідувач, професор – 1, доцент – 6, старший викладач – 1, асистент – 2;
  • технології органічних продуктів – професор – 3, доцент – 2;
  • транспортних технологій – завідувач, професор – 2, доцент – 4, старший викладач – 2;
  • української мови – професор – 1, доцент – 2, старший викладач – 1;
  • фізики – завідувач, професор – 2, доцент – 3;
  • фізичного виховання – завідувач, доцент – 1, старший викладач – 7;
  • фізичної, аналітичної та загальної хімії – професор – 1, доцент – 4;
  • філософії – старший викладач – 1;
  • фінансів – професор – 2, доцент – 4;
  • фотограмметрії та геоінформатики – професор – 1;
  • хімії і технології неорганічних речовин – професор – 1, доцент – 1, асистент – 1;
  • хімічної інженерії – доцент – 3;
  • хімічної технології переробки нафти та газу – завідувач, професор – 1, доцент – 1;
  • хімічної технології переробки пластмас – професор – 1, доцент – 1;
  • хімічної технології силікатів – завідувач;
  • цивільної безпеки – завідувач, доцент – 3.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі (за встановленою формою);
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені та вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи ( за встановленою формою);
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (за останні 3 роки – для претендентів на посаду старшого викладача, викладача, асистента);
 • програму розвитку кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • планові індивідуальні показники результативності науково-педагогічного працівника у трьох примірниках ( за встановленою формою);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам «Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Термін подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення.

Документи на участь у конкурсі необхідно надсилати на ім’я ректора Національного університету «Львівська політехніка» за адресою:

79013, м. Львів–13, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.

Докладніша інформація для участі в Конкурсі