Лютневе засідання Вченої ради Львівської політехніки було насичене

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
виступ Лілії Жук

На початку засідання ректор вручив дипломи науково-педагогічним працівникам, яким присвоєно наукові ступені. Диплом доктора економічних наук отримала проректорка з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку університету Лілія Жук, диплом доктора технічних наук – асистент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Володимир Кулик. Ці особи, а також доцент кафедри ЗМД Вадим Овчарук, отримали нагрудний знак і медаль Львівської політехніки.

Також Вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр та ухвалила представити окремих науково-педагогічних працівників до вчених звань.

Ректор університету Юрій Бобало прозвітував про виконання торішнього бюджету, а голова бюджетної комісії Анатолій Загородній представив проєкт бюджету на 2020 рік. Вчена рада затвердила звіт попереднього року і схвалила запропонований цьогорічний бюджет, а також надала право ректорові коригувати впродовж року показники бюджету, залежно від доведених лімітів загального фонду та економічної ситуації у державі.

Під час підготовки до запровадження мінімального розміру вартості платних освітніх послуг у навчально-наукових інститутах повинні розробити плани заходів профорієнтаційної роботи, підвищення конкурентоспроможності інститутів і кафедр на ринку освітніх послуг. А задля мотивування структурних підрозділів у формуванні спеціального фонду університету діятимуть доповнення до розрахунку рейтингу кафедр за показником «частка коштів, залучених кафедрою до спеціального фонду університету».

Про удосконалення механізмів та інструментів підвищення рівня присутності університету у глобальному інформаційному просторі доповіли проректори: Лілія Жук та Павло Жежнич.

Серед ухвал цього пункту Вчена рада проголосувала за створення іміджевого щомісячного видання з попередньою назвою «Львівська політехніка», котре замінить теперішній освітній студентський тижневик «Аудиторія». Спікери також акцентували на тому, що потрібно активніше повідомляти про здобутки університету у соцмережах, а інформацію про майбутні події, що відбуватимуться у ННІ та підрозділах, необхідно подавати в єдине інформаційне вікно.

Проректор Іван Демидов порушив питання наукової і науково-технічної діяльності університету, зокрема виконання завдань стратегічного плану. Серед рекомендацій до здійснення – реалізація бізнесових зустрічей, присвячених комерціалізації результатів наукових досліджень, а також тренінгів і семінарів, що стосуються розширення можливостей участі у конкурсах європейських програм з наукових досліджень та інновацій, індексації наукових видань у міжнародних наукометричних базах даних тощо.

Тож кожна кафедра повинна впродовж року подати не менше однієї заявки на здобуття ґрантового фінансування, а науково-педагогічні працівники повинні активно долучатися до міжнародних та держбюджетних конкурсів, ґрантів.

Багато питань цього разу було у пункті «різне». Це створення ТзОВ «Науковий парк Національного університету Львівська політехніка», зміна назв коледжів з доповненням «фаховий» (на вимогу Закону «Про фахову передвищу освіту»), організація попередньої експертизи аспірантських дисертацій, а також створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій кандидатів на докторів філософії, публікації монографій тощо. Всі ці питання отримали схвалення.

Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради Лютневе засідання Вченої ради