Лютневе засідання Вченої ради Львівської політехніки було насичене

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
виступ Лілії Жук

На початку засідання ректор вручив дипломи науково-педагогічним працівникам, яким присвоєно наукові ступені. Диплом доктора економічних наук отримала проректорка з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку університету Лілія Жук, диплом доктора технічних наук – асистент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Володимир Кулик. Ці особи, а також доцент кафедри ЗМД Вадим Овчарук, отримали нагрудний знак і медаль Львівської політехніки.

Також Вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр та ухвалила представити окремих науково-педагогічних працівників до вчених звань.

Ректор університету Юрій Бобало прозвітував про виконання торішнього бюджету, а голова бюджетної комісії Анатолій Загородній представив проєкт бюджету на 2020 рік. Вчена рада затвердила звіт попереднього року і схвалила запропонований цьогорічний бюджет, а також надала право ректорові коригувати впродовж року показники бюджету, залежно від доведених лімітів загального фонду та економічної ситуації у державі.

Під час підготовки до запровадження мінімального розміру вартості платних освітніх послуг у навчально-наукових інститутах повинні розробити плани заходів профорієнтаційної роботи, підвищення конкурентоспроможності інститутів і кафедр на ринку освітніх послуг. А задля мотивування структурних підрозділів у формуванні спеціального фонду університету діятимуть доповнення до розрахунку рейтингу кафедр за показником «частка коштів, залучених кафедрою до спеціального фонду університету».

Про удосконалення механізмів та інструментів підвищення рівня присутності університету у глобальному інформаційному просторі доповіли проректори: Лілія Жук та Павло Жежнич.

Серед ухвал цього пункту Вчена рада проголосувала за створення іміджевого щомісячного видання з попередньою назвою «Львівська політехніка», котре замінить теперішній освітній студентський тижневик «Аудиторія». Спікери також акцентували на тому, що потрібно активніше повідомляти про здобутки університету у соцмережах, а інформацію про майбутні події, що відбуватимуться у ННІ та підрозділах, необхідно подавати в єдине інформаційне вікно.

Проректор Іван Демидов порушив питання наукової і науково-технічної діяльності університету, зокрема виконання завдань стратегічного плану. Серед рекомендацій до здійснення – реалізація бізнесових зустрічей, присвячених комерціалізації результатів наукових досліджень, а також тренінгів і семінарів, що стосуються розширення можливостей участі у конкурсах європейських програм з наукових досліджень та інновацій, індексації наукових видань у міжнародних наукометричних базах даних тощо.

Тож кожна кафедра повинна впродовж року подати не менше однієї заявки на здобуття ґрантового фінансування, а науково-педагогічні працівники повинні активно долучатися до міжнародних та держбюджетних конкурсів, ґрантів.

Багато питань цього разу було у пункті «різне». Це створення ТзОВ «Науковий парк Національного університету Львівська політехніка», зміна назв коледжів з доповненням «фаховий» (на вимогу Закону «Про фахову передвищу освіту»), організація попередньої експертизи аспірантських дисертацій, а також створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій кандидатів на докторів філософії, публікації монографій тощо. Всі ці питання отримали схвалення.