Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 6.051 «Економіка»

Кафедра економіки підприємства та інвестицій Львівської політехніки
Герб Львівської політехніки

Кваліфікаційний екзамен для студентів спеціальності 6.051 «Економіка» груп ЕК-41, ЕК-42, ЕК-41з відбудеться 26–29 квітня 2021 року в дистанційній формі на платформі Microsoft Teams.