Кафедра ТТ успішно завершила акредитацію програми «Транспортні технології (за видами)» ІІІ рівня вищої освіти

Кафедра транспортних технологій Львівської політехніки
Фрагмент сертифіката про акредитацію

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Сертифікат № 2009 від 29.07.2021 р. з терміном дії до 01.07.2027 р.) підтверджено, що кафедра транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка» успішно завершила процес акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Транспортні технології (за видами)» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

Гарант освітньо-наукової програми – завідувач кафедри транспортних технологій, канд. техн. наук, доцент Юрій Ройко.