Кафедра ТТ успішно завершила акредитацію програми «Розумний транспорту і логістика для міст» ІІ рівня вищої освіти

Кафедра транспортних технологій Львівської політехніки
Фрагмент сертифіката про акредитацію

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Сертифікат № 3090 від 20.04.2022 р. з терміном дії до 01.07.2027 р.) підтверджено, що кафедра транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка» успішно завершила процес акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Розумний транспорту і логістика для міст» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

Гарант цієї освітньо-наукової програми – доцент кафедри транспортних технологій, канд. техн. наук, доцент Володимир Ковалишин.