Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва системно співпрацює зі стейкхолдерами щодо якості освітніх програм

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Герб Львівської політехніки

Протягом листопада – грудня 2020 року на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва відбулись он-лайн зустрічі з стейкхолдерами щодо підвищення якості освітніх послуг та вдосконалення освітніх програм.

25 листопада 2020 року відбулась зустріч щодо удосконалення освітніх програм за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» всіх рівнів вищої освіти. На зустрічі були присутні гаранти освітніх програм (доцент А.О. Босак, професор Л.І. Чернобай, доцент І.В. Литвин, професор О.В. Пирог), академічний персонал, що викладає на освітніх програмах, та експерти НАЗЯВО, які є працівниками кафедри ММП (професор Н.Г. Георгіаді, професор Л.І. Чернобай, доцент Р.В. Шуляр, доцент К.О. Дорошкевич, доцент Т.Ю. Лісович) та активно беруть участь в акредитаційних експертизах.

За результатами зустрічі були сформовані напрями щодо удосконалення освітніх програм:

  • здійснювати щорічні опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах кафедри ММП на всіх рівнях вищої освіти;
  • запровадити щорічні опитування роботодавців, які співпрацюють з кафедрою ММП;
  • активізувати міжнародну академічну та наукову мобільність здобувачів вищої освіти, особливо аспірантів;
  • здійснювати щорічне оновлення робочих програм з навчальних дисциплін у розділах «тематичне наповнення» та «рекомендована література».

2 грудня 2020 року відбувалась зустріч щодо оновлення освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. На зустрічі були присутні гарант освітньої програми професор Л.І. Чернобай, академічний персонал, що викладає на освітній програмі (професор М.В. Одрехівський, доцент К.О. Дорошкевич, доцент Н.І. Кара), адміністративний персонал Інституту економіки і менеджменту (директор ІНЕМ професор О.Є. Кузьмін, завідувач кафедри ММП професор О.В. Пирог), роботодавці (представники міжнародного холдингу Meest та ТзОВ «Техніка для бізнесу») і здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Під час зустрічі роботодавці, академічний персонал та здобувачі вищої освіти подали такі пропозиції щодо оновлення освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021 рік:

  • уточнити мету, особливості та фахові компетентності освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»;
  • уточнити назви вибіркових блоків відповідно до їхніх особливостей;
    • оновити перелік освітніх компонентів у вибіркових блоках.