«Ще більше досягнень? Будь ласка!»: головне із травневого засідання Вченої ради Львівської політехніки

Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА), Тижневик «Аудиторія»
нагородження

У ч. 16 ми писали, що квітневе засідання Вченої ради університету відзначилося чималою тривалістю нагородження. 28 травня з’ясувалося, що для політехніків це зовсім не межа — цього разу достойників виявилося ще більше.

Двоє студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля отримали сертифікати на семестрову стипендію від корпорації «Ріел-Груп», із якою Політехніка цьогоріч у квітні підписала меморандум про співпрацю. За словами голови правління корпорації Ростислава Мельника, це має ще більше заохочувати до навчання успішних студентів ІБІД. Як завжди, було чимало спортивних та наукових призерів. Не бракувало й здобутків навчально-педагогічних працівників. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагородили Євгена Крикавського. Михайлові Никипанчукові надали звання «Заслужений працівник освіти України». Подяку від університету за значні досягнення в педагогічній та громадській роботі на волонтерських засадах, у рамках угоди про співпрацю між Корпусом Миру США в Україні та Львівською політехнікою, а саме — навчання англійської мови на кафедрі іноземних мов, отримав Андерсон ІІІ Глен Річард. Також традиційно вручили свідоцтва про надання вчених звань та наукових ступенів.

Проректор Роман Корж доповів Вченій раді про роль і місце коледжів у структурі Львівської політехніки. Зокрема, він зазначив, що підготовка фахівців у цих освітніх установах найбільш чітко відповідає реальним вимогам економіки.

За змістом освіти випускники коледжів відрізняються від фахівців іншого кваліфікаційного рівня ґрунтовною практичною підготовкою, яка, у поєднанні з фундаментальними і спеціальними знаннями, відводить майбутньому фахівцю роль практичного реалізатора досягнень сучасної науки, техніки і технологій в усіх галузях економічної діяльності, — наголосив проректор.

За його словами, до структури нашого університету входять 10 коледжів, де навчається понад 8 тисяч студентів за 25 спеціальностями. Варто зазначити, що ці спеціальності відповідають усім навчально-науковим інститутам університету та легко інтегруються у спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (окрім Коломийського політехнічного коледжу, що спеціалізується на лісовому господарстві і технологіях легкої промисловості; серед інститутів незадіяними залишаються лише ІГДГ та ІМФН). Тому близько 30% випускників коледжів Львівської політехніки продовжують навчатися в університеті за скороченим терміном.

Також доповідач зазначив, що університет активно працює над питанням можливості практичного стажування студентів університету та коледжів за кордоном, і вже має перші напрацювання, зокрема угоду з Торгово-промисловою палатою Тюрингії тощо. Щоправда, проблемою на шляху до впровадження дуальної освіти в коледжах є відсутність нормативної бази імплементації цих моделей. Власне через це проректор Корж запропонував до розгляду Вченої ради низку завдань на 2019–2020 роки, які сприяли б розв’язанню проблеми.

Коледжі та навчально-наукові інститути — це єдина багатотисячна академічна спільнота Львівської політехніки, яка спільно розв’язує завдання надання якісної освіти, підготовки спеціалістів, що відповідають вимогам сьогодення та запитам ринку праці, — зазначив Роман Корж.

Звіт про виконання ухвал Вченої ради представив голова організаційної комісії Вченої ради Валерій Дудикевич. Йшлося про чотири ухвали 2018 року, відповідно до яких було видано накази ректора університету. За словами доповідача, більшість пунктів виконано, стосовно деяких робота триває й нині.

Кафедра цивільного права та процесу (ІНПП) отримала нового завідувача в особі Ірини Личенко. А очільників кафедр кримінального права і процесу (ІНПП), електроприладів (ІТРЕ), зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ІІМТ), містобудування (ІАРХ) та архітектурного проектування (ІАРХ) переобрали на новий термін.

З’явилися зміни й доповнення щодо правил прийому на навчання до Львівської політехніки. Зокрема, ті вступники, які бажають здобути другу вищу освіту в нашому університеті за спеціальностями, що вимагають складання ЗНО з іноземної мови (перелік спеціальностей доступний на сайті університету у розділі «Правила прийому»), і вже мають диплом магістра або спеціаліста, складатимуть тепер не ЗНО, а внутрішньоуніверситетський іспит.

Окрім цього, у Політехніці з’являться нові англійськомовні освітньо-професійні програми: дві магістерського та одна бакалаврського рівнів, за спеціальностями «архітектура та містобудування», «будівництво та цивільна інженерія», «менеджмент». Вчена рада затвердила програми та дозволила приймати на них іноземних студентів.

Кандидатуру аспірантки другого року навчання Уляни Яхневич (ІТРЕ) запропонували висунути на здобуття академічної стипендії Президента України студентам закладів вищої освіти та аспірантам. Також Вчена рада підтримала висунення роботи науковців Вінницького технічного університету на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2019 році.

виступ на Вченій раді виступ на Вченій раді нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження нагородження