Дистанційне стажування для українських викладачів на базі Білостоцького університету

Організатори заходу
Білостоцький університет

Європейська ліга професійного розвитку (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет наук про освіту) організовують дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України І–ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».

Терміни проведення заходу: 8 серпня – 16 вересня 2022 року.

Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково-дидактичного колективу українських університетів з погляду викликів, рішень і перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.

Стажування організоване за допомогою програмного комплексу Zoom із перекладом онлайн-конференцій українською мовою.

Кожному учаснику буде видано сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 годин (6 кредитів ECTS).

Реєстрація і докладна інформація – на сайті Європейської ліги професійного розвитку та у доданому файлі.