Довідник абітурієнта Національного університету «Львівська політехніка»

Приймальна комісія Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки довідника

Львівська політехніка уже впродовж 200 років плекає вітчизняну технічну еліту, розвиває і примножує багаті наукові та освітянські традиції, займаючи гідне місце серед найавторитетніших закладів вищої освіти нашої держави.

Львівська політехніка сьогодні – це потужний освітньо-науковий центр України, один із найстаріших вищих технічних навчальних закладів Європи та світу.

У структурі університету – 16 навчально-наукових інститутів, Інститут дистанційного навчання, Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою, 10 коледжів, 100 кафедр, зокрема 87 випускових.

У 2020/2021 навчальному році у Львівській політехніці здійснювали підготовку: бакалаврів – за 61 спеціальністю, 65 освітньо-професійними програмами; магістрів – за 57 спеціальностями, 140 освітньо-професійними та 23 освітньо-науковими програмами; докторів філософії – за 55 спеціальностями, 55 освітньо-науковими програмами; докторів наук – за 38 спеціальностями.

Довідник абітурієнта Національного університету «Львівська політехніка»