Доцентка кафедри прикладної лінгвістики ІКНІ завершила стажування у США за програмою Fulbright Visiting Scholar

Кафедра прикладної лінгвістики Львівської політехніки
Фото зі стажування в США

Доцентка кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки Ірина Карамишева успішно завершила стажування на кафедрі лінгвістики Каліфорнійського університету у місті Девіс, США, про що прозвітувала після повернення на рідній кафедрі. Мета перебування – проведення наукового дослідження у Сполучених Штатах Америки тривалістю дев’ять місяців (з 1 вересня 2023 року до 31 травня 2024 року) на підставі отриманого гранту Програми академічних обмінів імені Фулбрайта.

Виконання проєкту передбачало не лише збір та опрацювання матеріалів через доступ до бібліотечних ресурсів, а також вивчення сучасних тенденцій і нових напрямів лінгвістики. З цією метою доцентка Карамишева активно відвідувала курси лекцій та семінари, які проводили як викладачі кафедри лінгвістики, так і запрошені професори, а також була членом постійно діючого міжкафедрального наукового гуртка «Мовна група». У підсумку вона відвідала 5 лекційних курсів на рівні аспірантів та магістрів і 3 курси на рівні бакалавра, а також вивчила навчальні плани відвіданих дисциплін.

За результатами проведеного дослідження представниця Львівської політехніки організувала два наукові семінари. Перший семінар-колоквіум знайомив колег з приймаючої кафедри з метою проєкту і школою контрастивної лінгвістики в Україні. Другий семінар відображав результати контрастивного дослідження на основі корпусів у межах нового теоретичного підходу. За підсумками першого семінару зроблено публікацію, а саме розділ наукової монографії Tertium Comparationis in Contrastive Studies: Theoretical Insights and Current trends // Modern philology: theory, history, methodology: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2024. P. 1. – P.427–446. Готується публікація на основі другого семінару.

Перебування в США у рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта передбачало також активну участь у заходах для стипендіатів. Зокрема, Ірина Карамишева отримала 2 сертифікати за участь у семінарі з проєктування професійних грантів та семінарі для підготовки й публікації рукописів та рецензування у сфері гуманітарних і соціальних наук.

Стажування у рамках проєкту передбачало налагоджування наукових та академічних контактів. Було проведено численні наукові консультації з професорами приймаючої кафедри, а також заплановано спільний проєкт із приймаючим професором кафедри лінгвістики Раулем Арановичем, що передбачає спільну публікацію.

Здобуті знання та навики буде використано та впроваджено у викладання дисциплін ОКР бакалавра, магістра, доктора філософії на кафедрі прикладної лінгвістики Львівської політехніки, а також у планованих публікаціях.

Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Фото зі стажування в США Сертифікат Сертифікат