Переможець конкурсу «До вершин з Рошен» Олександр Іващук: «Співавторство у наукових роботах – наслідок великої праці»

Лідія Неплях, Центр комунікацій Львівської політехніки
Переможець конкурсу «До вершин з Рошен» Олександр Іващук

У жовтні за результатами конкурсу з відбору найкращих представників науково-педагогічного складу ІХХТ у рамках проєкту «До вершин з Рошен», переможцями стали 9 викладачів. Сьогодні говоримо з одним із переможців, заступником декана магістратури з організаційної та виховної роботи Інституту хімії та хімічних технологій, доцентом кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка» Олександром Іващуком.

– Розкажіть, будь ласка, більше про проєкт «До вершин з Рошен»

– Проєкт «До вершин з Рошен» започатковано минулої зими, хоча обговорювали його, підписували офіційні документи ще раніше. До 20 лютого триває третій етап конкурсу. Відбір здійснюється раз на пів року, він має оцінити здобутки студентів та викладачів, науково-педагогічних працівників інститутів.

– Які можливості для викладачів дає проєкт?

– Згідно з положенням індивідуальну оплату можуть отримати всі науково-педагогічні працівники ІХХТ, основним місцем праці яких є Львівська політехніка. Існує чітка градація оцінювання балами у конкурсі. Здобутки викладацького складу оцінюють у двох напрямках – освітня діяльність, де цінується отримання сертифікатів у інформаційній системі «Віртуальне навчальне середовище», читання лекцій іноземною мовою, стажування за кордоном, участь у програмах академічної мобільності. Другий напрямок – наукова діяльність, де оцінюють за публікаціями, монографіями – як в українських, так і закордонних фахових журналах, матеріалами в наукометричних базах. Також до здобутків додаються бали, якщо під керівництвом викладача було захищено кандидатську чи докторську дисертацію. Кожен здобуток має чітку формулу розрахунку, за якою відбувається оцінювання. Є максимальна кількість балів за кожну позицію, отриману за виконану роботу. Зокрема додатково провадиться опитування серед студентів, у яких викладач вів дисципліни попередні пів року. Так само є ряд питань щодо того, як викладач читає свої лекції, наскільки він цікаво їх провадить, чи є актуальна інформація та чи може він мотивувати студентів. Після того, як оцінили викладацьку роботу, формується рейтинговий список, згідно з яким найкращі отримують доплати.

– Чому було присвячено вашу конкурсну працю?

– Мій конкурсний доробок формується з результатів праці за минулі пів року. Тобто я оцінював сертифікати ВНС, зокрема присвячені таким дисциплінам, як «Процеси і апарати харчових виробництв, ч.2» та «Чисельне моделювання процесів та апаратів хімічної технології, ч.2». Мою конкурсну працю присвячено участі в організаційних комітетах, що відбулися, не дивлячись на карантинні умови. Також у співавторстві з викладачами кафедри видали навчальний посібник «Процеси та апарати хімічної технології. Практикум. Частина 1», підручник для студентів-бакалаврів. Також я написав у співавторстві з колегами статтю для фахового журналу, що присвячено дослідженню впливу ступеня подрібнення та природи полярних розчинників на ефективність вилучення олії з рослинної сировини екстракційним методом. Співавторство у наукових роботах – наслідок великої праці.

– Яке наукове значення мають ваші матеріали та посібник?

Роль посібника освітня: він узагальнює лекційний курс відповідної дисципліни та допомагає студентам у розв’язуванні практичних задач. Щодо наукового значення матеріалів, то покаже згодом кількість цитувань колег-науковців.

– Що порадите науковцям, котрі задумуються чи брати участь у проєкті?

– Обов’язково долучатися до проєкту і надсилати документи для участі!