Дистанційне навчання у Львівській політехніці продовжено до 29 травня 2021 року

Адміністрація Львівської політехніки
Інтер'єр головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до Наказу ректора Львівської політехніки «Про продовження карантину та особливості завершення освітнього процесу у другому семестрі 2020/2021 навчального року» № 267-1-10 від 30 квітня 2021 року дію карантину на території Університету продовжено до 30 червня 2021 року.

Для забезпечення успішного завершення освітнього процесу Наказом передбачено таке.

  • Освітній процес для усіх здобувачів вищої освіти з 4 травня до 29 травня 2021 року продовжуватиметься у дистанційному режимі (у формі відеоконференцій).
  • У разі необхідності, відпрацювання лабораторних робіт, організацію та проходження практики, проведення консультацій, а також проведення досліджень, необхідних для підготовки кваліфікаційних робіт, в лабораторіях чи аудиторіях Університету (за умови дотримання встановлених протиепідемічних заходів).
  • Заліково-екзаменаційну сесію здобувачів вищої освіти провести у дистанційному режимі відповідно до Порядку організації та проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання у Національному університеті «Львівська політехніка», затвердженого наказом № 258-1-10 від 28.05.2020 р., у терміни, які визначені в затверджених графіках навчального процесу.
  • Підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти (випускників) провести у дистанційному режимі або за рішенням Вчених рад інститутів – в очному режимі (в навчальних аудиторіях).