Кафедра, яка зближує українців зі світом: 70 років тому створено кафедру іноземних мов Університету

Володимир Задорожний, Наталія Мукан, кафедра іноземних мов
в аудиторії

Нещодавно у Політехніці вітали один із найчисельніших підрозділів університету – колектив кафедри іноземних мов, що була створена 1945 року. Про історію і сьогодення кафедри – колишній її завідувач Володимир Задорожний і нинішній керівник Наталія Мукан.

У повоєнній зруйнованій країні потреба у фахівцях технічних напрямів була надзвичайно велика, а нові науково-технічні рішення та ідеї можна було почерпнути в іншомовних фахових джерелах. Якщо у довоєнному Львові фахівці з вищою освітою добре знали іноземні мови і потреби вивчати їх додатково у вишах не було, то в післявоєнних реаліях брак таких знань був очевидний.

За роки свого існування кафедра іноземних мов Політехніки зростала кількісно і якісно. Якщо перші її завідувачі були фронтовики без наукових звань – А. Шейкіна (1945 р.), Т. Круглова (1945–1953 рр.), Л. Рєзнік (1953–1958 рр.), то з 1958-го – кандидати філологічних наук, доценти І. Паук (1958–1964 рр.), Б. Князевський (1964–1992 рр.) та автори цих рядків.

У післявоєнні роки у викладанні іноземних мов увагу зосереджували на німецькій мові, а з 1970-х більшість студентів почала вивчати англійську. Якщо у 1975-му навчальний процес на кафедрі проводили англійською і німецькою (більшість викладачів), також французькою та іспанською, то нині англійської навчає 59 викладачів, української як іноземної для студентів – 6, німецької та японської – по 3, також є викладачі французької, польської і латинської. У 1992-му кафедра ввійшла в новостворену структуру – Інститут гуманітарної освіти та була об’єднана з кафедрою російської мови; відтак діяли секції англійської, німецької, романської (французької та іспанської), японської мов і секції мовної підготовки іноземних студентів (українська і російська мови). У 1998 р. на базі підрозділу створено кафедру прикладної лінгвістики, а згодом, після стажування у Манітобському університеті Канади, двоє викладачів кафедри були скеровані на кафедру соціології та соціальної роботи. Нині професорсько-викладацький склад кафедри – 70 осіб, серед яких 1 доктор і 17 кандидатів педагогічних наук, кандидати філологічних, технічних, філософських наук, навчально-допоміжний склад.

Із часом зростав і фаховий рівень іноземних філологів. У 1970-х старший викладач кафедри Микола Бакаленко написав перший в Україні україномовний підручник з німецької мови для студентів-виробничників, а доцент Борис Князевський – підручник з англійської. Упродовж 1950–80-х 35 працівників захистили кандидатські дисертації, п’ятеро з них згодом очолили кафедри в інших вишах: це М. Падура (ЛНУВМтаБТ ім. С. Гжицького), М. Якуб’як (ЛНАМ), М. Нагірний (ЛНМА ім. М. Лисенка), Я. Довгополий (НЛТУ України), О. Зеленська (ЛДУВС).

Політехніки не раз стажувалися у різних країнах: Австрія, Польща, США, Франція, Японія, ін. Однією з перших в Україні 1995 року кафедра виграла міжнародний грант препроекту Європейської співдружності ТЕМРUS/TACIS, за яким шість викладачів стажувалися в Німеччині (Західносаксонська вища школа Цвіккау і Вища фахова школа Брауншвайг/Вольфенбюттель) і Великій Британії (Університет Ковентрі), а згодом за іншим грантом цього ж проекту у згаданих вишах простажувалося 36 викладачів кафедри та 81 студент Політехніки. Ці проекти дозволили поліпшити науково-технічну базу університету – придбати 3 комп’ютерні та 1 лінгафонний класи, копіювальні машини, магнітофони, відеоплеєри, телевізори, комплект супутникового телебачення, сучасні аудиторні дошки, понад 1500 оригінальних підручників і посібників, словників та граматик англійською і німецькою мовами. Завдяки проектам ЄС (їх фінансування було 1,5 млн. екю) колектив кафедри видав методичні посібники, англо-український словник і підручники з грифом МОН України: Getting on in English (за ред. М. Корнеса та Н. Гайдук) і Kommunikatives Deutsch (за ред. В. Задорожного, Т. Зайферта Ф. Шпіцнера, М. Весни). Згодом вийшов і навчальний посібник із французької мови «Parlez-vous francais?» (за ред. І. Ключковської).

Серед низки спеціалізованих навчальних видань авторства політехніків зокрема й такі: «Спілкуємося англійською мовою (середній рівень)», «Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів)» (а також для маркетологів, дизайнерів, міжнародників), «Англійська мова для логістів»; «Німецька мова для магістрів», «Німецька мова для технічних університетів»; «Універсальний підручник з латинської мови» і перший в Україні підручник з японської мови «Міnna ni chongo».

Нині кафедра ставить за мету розвиток науково-педагогічного потенціалу, що сприятиме інтеграції здобутків сучасної науки в навчально-виховний процес і підготовку фахівця, готового використовувати іноземну мову як у повсякденному, так і фаховому спілкуванні. Серед основних завдань: створення умов для ефективної освітньої діяльності, забезпечення інноваційного розвитку, формування висококваліфікованих кадрів, розвиток і розширення наукових досліджень та ін. Ці цілі реалізовуємо завдяки вдосконаленню змісту навчальних дисциплін і робочих навчальних планів; організації навчального процесу і методичного забезпечення дисциплін відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; підвищенню науково-педагогічного рівня працівників; інформатизації діяльності і поліпшенню матеріально-технічної бази кафедри, а також розвитку міжнародної співпраці.

колектив кафедри студенти студенти