Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги:

  • Розроблення технічних засобів, систем та елементів для авіоніки та біоінженерії (формулювання задач, розроблення методів та інструментів дослідження новітніх технологій для захисту повітряного простору, забезпечення живучості безпілотних апаратів у повітряному просторі в умовах турбулентності, дії електромагнітних завад та зростання щільності літальних апаратів над територією аеропорту);
  • Розроблення елементної бази для інфокомунікаційних систем авіоніки на основі плазмон-поляритонних структур, антенних генераторів електрики на основі компланарних хвилеводів, модульованих антенних решіток.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому