Науково-дослідна лабораторія технології неорганічних речовин

д-р техн. наук, проф. Знак Зеновій Орестович
д-р техн. наук, проф. Кунтий Орест Іванович
н.с., к.т.н., Сухацький Ю. В.
Адреса
9 навч. корпус, кім. 312-313
E-mail
zznak@polynet.lviv.ua
kunty@polynet.lviv.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-72;
+38 (032) 258-27-21

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Виконання науково-дослідних робіт у галузі комплексного перероблення сірковмісної та калійної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів, кондиціювання вод та очищення газових викидів з розробленням ресурсоощадних технологій спеціальних видів сірки, мінеральних добрив, солей, металів та їхніх сполук, металевих порошків та інших продуктів.

Виконання госпдоговірних тем:

  • «Розробка середньогабаритних засобів для генерування аерозолів». Керівник — д.т.н., проф. Знак З.О.
  • «Лабораторні дослідження проб солей Джакси-Кличського родовища» (з Республікою Казахстан). Керівник — д.т.н., проф. Знак З.О.
  • «Одержання модифікованих сорбентів на основі природного клиноптилоліту з додатковими функційними властивостями». Керівник — д.т.н., проф. Знак З.О.