Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги:

  • Проведення маркетингових досліджень та аналізування їхніх результатів;
  • Проведення семінарів, тренінгів на логістичну та маркетингову тематику;
  • Проведення логістичного та маркетингового аудитів підприємств;
  • Аналізування соціально-економічного розвитку територій;
  • Розроблення стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних утворень різних рівнів;
  • Проведення досліджень з проблем ресурсо- та енергозбереження;
  • Консалтинг у сфері реалізації проектів, пов’язаних переробкою твердих побутових відходів;
  • Проведення порівняльних досліджень споживчих ринків України та країн ЄС.
Оновлено 4 роки тому