Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

 1. Розроблення вимірювальної установки для виконання досліджень впливу структурних дефектів, складу та стану матеріалу первинного перетворювача шумового термометра, механічних напружень у первинному перетворювачі на рівень та спектральний склад вимірюваної шумової напруги.
  • Технічні характеристики:
   • Час усереднення, с — 1, 10, 100, 1000
   • Відносна похибка вимірювання, % (tu=1000 с) — 0.05
   • Частотний діапазон шумової напруги, кГц — ​0—250
   • Номінальне значення опору досліджуваного зразка, Ом — 1000
   • Розрядність АЦП, розряди — 16
   • Максимальна частота дискретизації АЦП, МГц — 2
   • Коефіцієнт підсилення кореляційного підсилювача — 100,1000
   • Інтерфейс передавання даних — USB2.0
 2. Розроблення витратоміра, що призначений для вимірювання об’ємної витрати нафти в нафтопроводі на телеметричних дільницях нафтопроводу. Витратомір має маркування вибухозахисту 1ExibIIBT3 Х, відповідає вимогам ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.0 та може встановлюватись відповідно у вибухонебезпечних зонах приміщень і в зовнішніх установках. Витратомір можна використовувати для контролю технологічних процесів у металургійній, хімічній та інших галузях промисловості; у системах водопостачання і водовідведення; для визначення витрати води, кислот, лугів, нафти, продуктів її перероблення й інших рідин.
  • Технічні характеристики:
   • Внутрішній діаметр трубопроводу, мм — 250; 325; 400; 500; 500; 700; 1000; 1200
   • Товщина стінок трубопроводів, мм — 9.5–17
   • Швидкість потоку в продуктопроводі, м/с — 0.25–9
   • Відносна похибка вимірювання витрати, % — 2
   • Температура нафти в трубопроводі, °С — 0–+30
  • Облік об’єму здійснюється з урахуванням напряму потоку.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому