Науково-дискусійний гурток «Конституціоналіст»

Конференція

При кафедрі конституційного та міжнародного права діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст»

В роботі гуртка беруть участь студенти з першого по п’ятий курс стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі конституційного та міжнародного права. Гурток діє з листопада 2011 року. На його засіданнях заслухано понад 370 доповідей студентів.

Студенти мають змогу отримати консультації щодо написання наукових статей, курсових та дипломних робіт, беруть участь у наукових студентських та всеукраїнських науково-практичних конференціях, працюють над розробкою власної системи законодавства України та здобувають навички щодо розробки проектів законів, підготовки юридичних документів.

Керівник гуртка Ковальчук О. Б. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права, к.ю.н., доцент, заслужений юрист України.

Місце проведення: вул. Князя Романа, 1/3, 19-й н.к.