Основні функції підрозділу

Канцелярія університету є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо Ректору. Основним завданням канцелярії є забезпечення чіткої організації діловодства в університеті у відповідності з основними положеннями ЄДСД «Примірної інструкції з діловодства» та інструкцією з організації та веденню діловодства в університеті.

Основні задачі та функції канцелярії:

 • Прийом, перевірка, реєстрація та організація доставки кореспонденції в структурні підрозділи;
 • Забезпечення своєчасного розгляду вхідної кореспонденції керівництвом;
 • Систематичний контроль своєчасного виконання документів та інформування керівництва про хід їх виконання;
 • Прийом від структурних підрозділів університету підготованих документів, перевірка правильності їх оформлення;
 • Представлення підготованих документів на затвердження керівництву університету;
 • Ознайомлення співробітників університету з розпорядчими документами;
 • Оформлення і організація відправлення вихідної кореспонденції;
 • Оформлення відряджень;
 • Перевірка ведення діловодства в структурних підрозділах;
 • Формування виконаних документів в справи у відповідності до номенклатури справ університету та підготовка справ до здачі в архів університету;
 • Зберігання та використання документів в поточному діловодстві;
 • Складання інструкції з діловодства університету;
 • Складання зведеної номенклатури справ університету.
Оновлено 2 роки 6 місяців тому