Науковий кластер «IntelliGO»

Афіша

Науковий кластер «IntelliGO» – студентський гурток, який функціонує на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Основною метою наукового кластера «IntelliGO» є виявлення обдарованих студентів кафедри та залучення їх до науково-дослідної роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності та використання творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних проблем. Організація зустрічей з цікавими людьми, видатними особистостями та професіоналами різноманітних сфер діяльності. Також налагодження ефективної співпраці з студентськими організаціями України і світу.

Результатом наукової роботи студентів у кластері є розширення кола їхніх наукових інтересів, проведення студентами самостійних експериментальних досліджень, розвиток наукового мислення та умінь системно аналізувати актуальні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.

Участь у науковому кластері «IntelliGO» дасть можливість студентам отримати реальні знання та практичні вміння, щоб якісно та успішно творити сучасну українську науку. Також сприяє розкриттю наукового потенціалу студентів та формуванню особистості студентів як сучасних вчених з широким світоглядом.

Функціонування кластеру спрямоване на розширення наукового потенціалу студентів й формування практичних навиків науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час.

Учасники наукового кластеру «IntelliGO» беруть активну участь у олімпіадах, у міжнародних та закордонних конференціях, семінарах та публікують результати своїх наукових досліджень у фахових збірниках та закордонних виданнях.

Секції наукового кластеру «IntelliGO»:

  • Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та WWW.
  • Електронна демократія та електронне урядування.
  • Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства.
  • Інформаційний менеджмент.

Керівник «IntelliGO» – Федушко Соломія Степанівна 
Заступник керівника – Трач Ольга Романівна
Заступник керівника – Білущак Тетяна Миколаївна
Староста наукового кластеру – Устиянович Тарас Остапович