Про кафедру

Кафедра хімічної технології переробки пластмас — провідна на Правобережній Україні кафедра підготовки фахівців із виробництва пластмас, лаків, фарб, клеїв і композиційних матеріалів та виготовлення полімерних виробів для багатьох галузей промисловості, медицини і побуту.

Кафедра хімічної технології переробки пластмас заснована у 1965 році, має багаторічний досвід навчання і підготовки фахівців з хімічних технологій та одержання і переробки полімерних матеріалів. Колектив кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, вдосконалює свою діяльність і готує кваліфікованих фахівців у галузі одержання пластмас та виготовлення пластмасових виробів, комп’ютерного моделювання та симуляції процесів синтезу і переробки пластмас у сучасних програмних комплексах, проектування технологічних процесів, конструювання пластмасових виробів і оснащення для їх формування.

За період своєї активної діяльності кафедра хімічної технології переробки пластмас досягла значних здобутків, її наукові роботи відомі далеко за межами України. Співробітники кафедри виконують наукові дослідження в рамках всеукраїнських і міжнародних проектів, грантів та господарських угод.

Основними напрямками досліджень і розробок кафедри є:

 • Створення нових:
  • Гідрогелевих полімерів у біомедичних цілях (наприклад, частинки м’яких контактних лінз, імплантати in vivo); 
  • Лікарських форм довготривалої дії; 
  • Селективно проникних мембран для мікро-, ультрафільтрації, діалізу та гемодіалізу; 
  • Гемофільтрів; 
  • Струмопровідних та магніточутливих гідрогелів для медичних виробів, які контактують з біологічними тканинами.
 • Створення структурних матеріалів на основі сумішей модифікованих термопластів, впровадження передових технологій; отримання сировини для синтетичних волокон з низькою електростатикою та високою паропроникністю.
 • Одержання мікро- та нанокомпозитів на основі полімер-мінеральної сировини, їх використання для: 
  • Сорбції шкідливих газів;
  • Наповнення термопластів і створення конструкційних матеріалів з високою міцністю і зниженою горючістю;
  • Композицій на основі реактивних олігомерних смол (поліестери, новолаки, епоксиди) для одержання високоміцних матеріалів.
 • Утворення мінерально наповнених полімерних композитів, придатних для екструзійної переробки та лиття під тиском на основі UHMW-PE «L», металонаповнених термопластів з низькою електростатикою. 
 • Модифікаційні процеси фенопластів та епоксидів і створення: 
  • Прес-матеріалів, які не виділяють шкідливих газів під час пресування; 
  • Термостійких клейових матеріалів та герметиків.

Студенти кафедри хімічної технології переробки пластмас отримують необхідні знання, вміння, навички та компетентності для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній промисловості, зокрема:

 • Досконало володіють сучасними технологіями одержання пластмас та формування виробів;
 • Одержують усесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічного і спецпризначення в т.ч. вироби радіоелектронної, машинобудівної, авіаційної і медичної техніки тощо), з технології пакувальних матеріалів та пакувальних виробництв;
 • Володіють навиками проектування виробів з пластмас та оснащення для їх виготовлення;
 • Одержують навики у керуванні обладнанням з виготовлення пластмасових виробів, проектування технологічних процесів та форм за допомогою комп’ютерної техніки;
 • Вміють випробовувати полімери та вироби на їх основі, визначати технологічні характеристики пластмас;
 • Проводять маркетинг пластмас та композиційних матеріалів;
 • Розробляють нові марки полімерних та композиційних матеріалів, клеїв, лаків, герметиків. 

На сьогоднішній день кафедра хімічної технології переробки пластмас Інституту хімії і хімічних технологій запрошує на навчання за спеціальністю «бакалавр» (161 «Хімічні технології та інженерія») та за спеціалізаціями «магістр» («Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» та «Хімічні технології високомолекулярних сполук»).

Студенти кафедри мають можливість навчання у Люблінській і Вроцлавській політехніках (Польща) за програмою подвійного диплому (отримавши диплом європейського зразка) та за програмою обміну згідно підписаних міжуніверситетських угод, а також брати участь у програмах академічної мобільності за програмою Ерасмус+ у Польщі та Словаччині.

Щороку нашими випускниками є понад 20 бакалаврів та 20 інженерів-магістрів.

Після закінчення навчання випускники кафедри можуть працювати на підприємствах хімічного профілю на посадах головного технолога підприємств з синтезу полімерних матеріалів та виготовлення пластмасових виробів, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ливарника вищої кваліфікації при роботі на устаткуванні з програмним керуванням.
Випускники кафедри хімічної технології переробки пластмас успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

Кафедра має підписано ряд угод із коледжами Львова та України, за якими випускники цих закладів можуть поступати на 2 курс навчання за напрямом «Хімічні технології та інженерія» зі збереженням форми навчання.

Коледжі, випускники яких поступають на кафедру ХТПП за спеціальними умовами (за додатковою інформацією звертайтесь у деканат Інституту хімії та хімічних технологій або у приймальну комісію університету):

 • Коломийський політехнічний коледж (вул. Чехова, 20, м. Коломия, Івано-Франківська обл., (034) 332-08-05)
 • Калуський політехнічний коледж (м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 2, (03472) 6-52-31)
 • Львівський автомобільно-дорожній коледж (вул. Личаківська 2, м. Львів, (032) 275-10-45)
 • Львівський коледж «Інфокомунікації» (вул. Січових Стрільців, 7, м. Львів, (032) 260-32-09)
 • Технічний коледж (вул. Пимоненка, 17, 79035, м. Львів, (032) 270-20-50)
 • Технологічний коледж (вул. Демнянська, 15 , 79031, м. Львів, (032) 256-03-83)
 • Хмельницький політехнічний коледж (вул. Зарічанська 10, м. Хмельницький, (038) 263-05-05)

Кафедра хімічної технології переробки пластмас залучає студентів до наукової діяльності з ранніх курсів: участь у професійних та студентських конференціях, наукових семінарах, тренінгах тощо. Результати студентських досліджень обов’язково проходять апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях перед захистом дипломних проектів. Кращі роботи представляються на профільних міжнародних конкурсах-оглядах.

Після закінчення навчання кращі студенти мають можливість продовжити наукову дослідницьку роботу в аспірантурі.

Кафедра ХТПП має широкі зовнішньоекономічні зв’язки. Зокрема, плідно розвивається науково-технічне співробітництво з рядом вищих навчальних закладів Польщі, Словаччини, Чехії та Німеччини, проводиться обмін студентами й аспірантами для виконання спільних наукових досліджень.

Викладачі та аспіранти кафедри впродовж 2018-2020 рр. неодноразово вигравали стипендії Уряду Словацької Республіки на виконання досліджень у Технічному університеті Кошице. Внаслідок плідної співпраці з співробітниками Механічного факультету Технічного університету Кошице (Словаччина) у 2018-2019 роках також було реалізовано програму міжнародної академічної мобільності Erasmus+. В рамках цієї мобільності 3 викладачів кафедри підвищили свою викладацьку майстерність, проводячи лекції для студентів Технічного університету Кошице, а 2 аспірантки кафедри пройшли там тримісячне навчання. Також 3 викладачів Технічного університету Кошице прочитали лекції англійською мовою для студентів кафедри ХТПП.

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у міжнародних круглих столах, семінарах та програмах обміну. Наша кафедра має активні угоди про співпрацю із:

 • Люблінською політехнікою (м. Люблін, Польща)
 • Вроцлавською політехнікою (м. Вроцлав, Польща)
 • Ченстоховоською політехнікою (м. Ченстохова, Польща)
 • Технічним університетом Кошице (м. Кошице, Словаччина)
 • Краківською гірничо-гутничою академією ім. Ст. Сташіца (м. Краків, Польща)

Впродовж 2011-2015 років співробітники кафедри брали активну участь у виконанні Міжнародного Проекту 7-рамкової програми FP7-PEOPLE-2010-IRSES «Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites» («Технологічні та конструкторські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів та нанокомпозитів») — Pirses-GA-2010-269177. У цьому проекті також брали участь провідні університети Німеччини, Польщі та Словаччини: 

 • Люблінська політехніка (Польща) — Lublin University of Technology (Poland) 
 • Західний Саксонський університет Цвіккау (Німеччина) — University of Applied Sciences of Zwickau (Germany) 
 • Технічний університет Кошице (Словаччина) — Technical University of Košice (Slovakia).

Як результат міжнародної співпраці — 1 підручник польською мовою, 5 патентів Польщі, 3 патенти України, 35 наукових статей, 4 монографії, 3 дипломи та сертифікати. Спільно з Львівською політехнікою проведено 4 наукових семінари і 1 тематичну конференцію, співробітники кафедри ХТПП прийняли участь у 22 зарубіжних науково-технічних конференціях. 

Професор Суберляк О.В. читав лекції на замовлення для студентів та аспірантів Ченстоховської і Люблінської політехнік.

Кафедра хімічної технології переробки пластмас є організатором Міжнародної науково-технічної конференції «The modern technologies of polymer materials obtaining and processing» («Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів»).

Кафедра хімічної технології переробки пластмас пропонує наступні послуги: 

 • Ідентифікація пластмас та композиційних матеріалів;
 • Визначення кількісного і якісного складу пластмас;
 • Встановлення фізико-механічних та технологічних властивостей пластмас та виробів з них;
 • Розроблення технологічних процесів виробництва виробів з пластмас;
 • Проектування оснащення для виробництва виробів з пластмас;
 • Розроблення клеїв та герметиків, лаків і фарб;
 • Консультування підприємств з питань вдосконалення та модернізації технологій конкретних виробництв.
Оновлено 7 місяців 3 тижні тому