Студентські наукові товариства, гуртки / Ґрунтознавство та охорона земель

Студентський науково-дослідний гурток «Ґрунтознавство та охорона земель»

Паросток

Гурток діє при кафедрі кадастру територій Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка».  Для польових  ґрунтових досліджень використовуються навчально-дослідні  полігони Інституту сільського господарства  Карпатського регіону НААН України, с. Оброшино.

Мета:

 • Ознайомитися і оволодіти методикою польового обстеження ґрунтів;
 • Набути теоретичні та практичні знання щодо підготовки ґрунтових розрізів і прикопок для опису, визначити морфологічні характеристики ґрунту та заповнити відповідні бланки;
 • Оволодіти принципами методики: складання карти ґрунтів, бонітування ґрунтів;
 • Зібрати необхідні дані для наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень студентського науково-дослідного гуртка:

 • Історія виникнення та розвиток ґрунтознавства.
 • Ґрунти природних зон України, їх будова і властивості.
 • Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею.
 • Бонітування ґрунтів.
 • Проблеми використання та охорони земель і земельних ресурсів України.
 • Рекультивація порушених та деградованих земель.
 • Прогнозування використання земель.
 • Раціональне використання і охорона еродованих та меліорованих земель.
 • Раціональне використання і охорона земель водного, природно-заповідного фондів, лісогосподарського призначення та земель населених пунктів.

Студенти (3-5 курсів), які задіяні у роботі гуртка:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • беруть участь у польових ґрунтових обстеженнях в період навчальних практик;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях, у конкурсах на кращу студентську роботу;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Маланчук Марія Степанівна
Науковий консультант – к.т.н., ст.викл. Качмар Оксана Йосипівна

Засідання відбуваються кожного вівторка останнього тижня місяця о 1600 год.  в 504 аудиторії ІІ навчального корпусу.