Формування конкурентних відносин як частина конкурентної політики в публічній сфері

Розробник: кафедра теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»

Напрям: Публічне управління та адміністрування

Мета: удосконалення знань та вмінь щодо формування та реалізації конкурентної політики

Короткий опис курсу та його структура: курс складається з 2 модулів і 8 тем, зміст яких дає можливість слухачам поглибити свої знання з конкурентної політики у сучасних умовах, оволодіти знаннями щодо механізмів формування конкурентних відносин в національній економці, навчитись аналізувати стан конкурентних відносин на товарних ринках та оцінювати можливі сфери зниження конкуренції в національній економіці.

Загальний обсяг: 15год.б зокрема: аудиторні заняття - 15 год; контрольний захід - 1 год.

Форма проведення: онлайн з використанням на ресурсу GoogleMeet.

Період та тривалість навчання:  5 днів

Форма контролю: усне опитування

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: оволодіння новими знаннями, зокрема щодо світового досвіду розвитку конкурентних відносин у формуванні та реалізації конкурентної політики в Україні.

Категорія слухачів курсу: працівники системи органів Антимонопольного комітету України, в т.ч. Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

семінарські заняття

самостійна робота

Модуль 1 Конкурентна політика в сучасних умовах

7

7

-

-

-

1.

Сутність та детермінанти конкурентного розвитку підприємств на товарних ринках.

2

2

-

-

-

2.

Соціально-економічний аспект зниження конкурентного розвитку суб’єктів господарювання

2

2

-

-

-

3.

Значення проінформованості для конкуренційної діяльності.

2

2

-

-

-

4.

Особливості формування конкурентних відносин у  взаємодії з державою

1

1

-

-

-

Модуль 2 Економічні основи конкурентної політики на  монополізованих ринках

7

7

-

-

-

1.

Напрямки та цілі антимонопольного регулювання економіки

2

-

-

-

 

2.

Регулювання природних монополій

2

-

-

-

 

3.

Регулювання потенційно конкурентних ринків

2

-

-

-

 

4.

Економічне регулювання діяльності підприємств публічної форми власності

1

-

-

-

 

5.

залік

1 год

 

 

 

 

 

Разом: