Наукова діяльність кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Науковий напрям кафедри: Розробка теорії, методів моделювання і дослідження систем та управління інноваційними проектами в галузі радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки. Загальний науковий напрям включає кілька наукових тем, якими керують викладачі кафедри:

  • «Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, в тому числі в модульованих нанорозмірних структурах», керівник к. ф.-м. н., доц. В. В. Гоблик;
  • «Аналіз та синтез антен на основі нових композитних, в тому числі геотекстильних матеріалів», керівник к. ф.-м. н., доц. В. В. Гоблик;
  • «Розробка методів та способів підвищення ефективності сучасних бездротових інфокомунікаційних систем», керівник к. т. н., доц. Г. М. Васьків;
  • «Розробка методів та радіоелектронних засобів діагностики функціонального стану організму людини», керівник д. т. н., проф. Є.В. Сторчун;
  • «Розвиток теорії та застосування нейронних мереж для дослідження сигналів та моделювання систем», керівник д. т. н., проф. Ю. М. Романишин;
  • «Розробка методів та моделей нових радіоелектронних засобів квантової медицини», керівник к. ф.-м. н., доц. В.І.Процик;
  • «Розробка методів управління інноваційними проектами, включаючи методи відбору та оцінки інноваційних альтернатив», керівник к. т. н., доц. Л. К. Гліненко.
  • «Розробка математичних моделей та методів конструктивного синтезу елементів інфокомунікаційних систем субміліметрового та оптичного діапазонів хвиль на основі модульованих плазменних структур», керівник к.т.н., проф. Павлиш В.А.
  • «Розробка теоретичних основ та технічних законів діагностики дефектів елементів залізничної колії», керівник д.т.н., Романишин Ю.М.
Оновлено 7 місяців 3 тижні тому