Студентська наукова організація «Ex professo»

Учасники організації

3 жовтня 2013 року при кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту Інституту післядипломної освіти Львівської політехніки за ініціативи студентів була створена студентська наукова організація (СНО) «Ex professo» («Зі знанням справи»).

Метою створення СНО є залучення студентів до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних питань та проблем сучасного адміністративного і фінансового менеджменту.

Основними завданнями діяльності СНО є:

 • організація (міжкафедральних, інститутських, міжвузівських) студентських  науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • співпраця з кафедрами, структурними підрозділами та адміністрацією з питань організації студентської наукової роботи і вдосконалення навчального процесу;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом, організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедр Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка», факультетів Львівської політехніки, виконання індивідуальних творчих завдань і досліджень з актуальних науково-практичних і теоретичних проблем;
 • випуск збірників наукових праць за результатами наукових досліджень студентства Інституту післядипломної освіти;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів Львівської політехніки та інших вищих навчальних закладів міста;
 • сприяння співпраці студентів з представниками підприємницьких структур.

До складу СНО «Ex professo» входять наступні комітети:

 1. Інформаційно-аналітичний комітет (збір, обробка, використання, зберігання інформації, аналіз результатів досліджень, розміщення інформації у соціальних мережах, виготовлення та випуск друкованої продукції);
 2. Комітет маркетингу та дозвілля (бере участь у розробленні маркетингової політики, організації дозвілля студентів);
 3. Комітет наукової діяльності (організація конференцій, майстер-класів, допомога у виконанні науково-дослідних робіт);
 4. Комітет міжнародних відносин (сприяє розвитку програм з міжнародного обміну студентами);
 5. Комітет фінансового менеджменту (забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів).