VIII Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» у Львівській політехніці

експозиція із частин приладів

26–29 серпня 2020 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться VIII Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2020).

Мета конференції полягає у сприянні налагодженю наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків різних країн світу.

Тематичні напрями конференції

  • Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство
  • Нанобіотехнології для охорони здоров’я
  • Нанорозмірна фізика
  • Нанобіотехнології та хімтехнології
  • Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія
  • Нанооптика та фотоніка
  • Наноструктуровані поверхні
  • Нанокомпозити та наноматеріали
  • Мікроскопія нанооб’єктів