VІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки»

Заставка до онлайн-конференції

Організаційний комітет запрошує взяти участь у VІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки», яка відбудеться 21 жовтня 2021 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Напрями роботи конференції

  1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їхнього розв’язання.
  2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
  3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.
  4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.
  5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Формат проведення конференції – онлайн. Участь у конференції безкоштовна. За результатами конференції буде опубліковано електронний збірник тез доповідей.

Крайній термін подання матеріалів – 1 жовтня 2021 року.

Докладніше – на сайті конференції