Відкрита зустріч з експертами освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (магістратура)

Заставка до онлайн-зустрічі

Усіх стейкголдерів освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» підготовки здобувачів за другим рівнем вищої освіти (магістратура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 28 лютого 2022 року на платформі Zoom.

Початок о 16:25.