Онлайн-презентація навчального посібника «Роль релігії у сучасних суспільних процесах»

купола церкви

Кафедра філософії Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» запрошує всіх зацікавлених – студентів, аспірантів, викладачів – на онлайн-презентацію навчального посібника «Роль релігії у сучасних суспільних процесах», укладеного колективом викладачів кафедри філософії, який нещодавно побачив світ у Видавництві Львівської політехніки.

У наш час релігія ніби відсувається на марґінес, і складається враження, що вона не впливає на суспільство, на людей. У навчальному посібнику в систематичній формі проаналізовано феномен релігії, висвітлено її роль у житті суспільства та окремої людини; його мета полягає в тому, щоб надати певну орієнтацію у питаннях різноманітності релігійних конфесій, їхнього походження, історії, сучасного стану та взаємодії. Також мета посібника – сформувати світоглядну та релігійну толерантність, надати те знання про релігію, яке розкриває суть релігійних явищ, об’єктивно їх оцінює.

Онлайн-презентація відбудеться 11 грудня 2020 року на платформі Zoom.

Початок о 16:00.