IV Міжнародна конференція «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями» (DSMIE-2021)

International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021

Організаційний комітет запрошує взяти участь у IV Міжнародній конференції «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями» (4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021), яка відбудеться 8–11 червня 2021 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

DSMIE-2021 – це міжнародний форум із фундаментальних і прикладних досліджень та їхнього промислового впровадження в інженерії. Основний фокус конференції – на широкому спектрі дослідницьких завдань у галузях машинобудування, матеріалознавства, механіки та хімічних технологій, з акцентом на поточні виклики та майбутні тенденції, на нові підходи у проєктуванні, методах моделювання, використанні автоматизованих систем, розробці програмного забезпечення та інформаційно-комп’ютерних технологій для реалізації стратегії «Індустрія 4.0» у розв’язанні інженерних завдань. DSMIE-2021 об’єднує дослідників із закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів і установ, провідних промислових компаній для просування та популяризації досягнень науки у виробництво.

Програма конференції включає в себе пленарні, технічні та постерні сесії, круглий стіл, виставку розробок промислових партнерів і багато іншого. У 2021 році очікують понад 200 учасників з університетів і промисловості, зокрема з Німеччини, Швеції, Португалії, Італії, Австрії, Хорватії, Чехії, Польщі, Словаччини, США, України та інших країн. Повнотекстові статті будуть опубліковані у виданні Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV серії Lecture Notes in Mechanical Engineering всесвітньовідомого видавництва Springer Nature (Швейцарія), яке індексується наукометричною базою даних Scopus. Попередні видання конференції індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science Core Collection. Ознайомитися із ними можна на сайті конференції.

Організаторами конференції є Сумський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка» та Міжнародна асоціація технологічного розвитку та інновацій. Мова конференції – англійська. Крайній термін подання статей – 31 жовтня 2020 року.