І Міжнародна конференція «Евристично-правовий потенціал філософсько-освітніх ідей представників Львівсько-Варшавської школи»

Заставка до конференції

Кафедра теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» організовує Першу Міжнародну науково-практичну конференцію «Евристично-правовий потенціал філософсько-освітніх ідей представників Львівсько-Варшавської школи (1895–1939 рр.) та Віденського гуртка (1922 р.)», яка відбудеться 27 жовтня 2022 року в онлайн-режимі.

До участі запрошують науковців, науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних наукових закладів, закладів вищої освіти і державних установ та організацій, представників інститутів громадянського суспільства, практикуючих юристів, експертів-аналітиків, а також докторантів, аспірантів, здобувачів та студентів.

Метою конференції є привернення уваги науковців і практиків до надбань національної та європейської філософії, філософії права, педагогіки, психології, логіки, семантики і семіотики та питань розвитку сучасної теоретико-правової науки на новому етапі еволюціонування гуманітаристики.

Роботу конференції заплановано за такими напрямами:

  1. Українсько-польська сфера «спільності» у філософії наук;
  2. Філософія дидактики у Львівсько-Варшавській школі та її сучасні практики;
  3. Філософія психологічної науки в ЛВШ;
  4. Логічна семантика та семіотика; некласична логіка і теорія множин у філософській концепції ЛВШ;
  5. Традиції і сучасність філософсько-правових ідей;
  6. Теоретико-правова наступність сучасного розвитку науки.

Крайній термін подання матеріалів – 17 жовтня 2022 року.