Історія кафедри електронних приладів

З 1 вересня 1963 року, відповідно до рішення колегії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, на радіотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту почала працювати кафедра «Електронні прилади», очолена к.т.н., доц. Мушкарденом Е.М., який був її завідувачем з 1963 по 1979 рік. У 1969 році при кафедрі на базі невеликої групи лабораторії бюджетних досліджень, яка займалась автоемісійною електронікою під керівництвом зав. кафедрою, к.т.н., доцента Мушкардена Е.М., була організована науково-дослідна лабораторія — НДЛ-3.

Було вибрано напрямок робіт, який мав привести до нових конструкторських і особливо технологічних рішень у виробництві кінескопів кольорового телебачення — від приладів з максимально можливою діагоналлю екрана до мініатюрних — для портативних моніторів з акумуляторним живленням.

Поступово тематика госпдоговірних робіт НДЛ-3 збільшувалась в об’ємах фінансувань, розширювалась географія замовлень. Викладачі кафедри брали активну участь у розвитку навчальної лабораторної бази, її вдосконаленні та поповненні новою, сучасною технологічною і вимірювальною апаратурою. При цьому відчутну постійну матеріальну підтримку кафедра отримувала від львівських підприємств, які безкоштовно передавали технологічне устаткування та забезпечували витратними матеріалами, необхідними для обслуговування цього устаткування. Так, наприклад, ВО «Полярон» та ВО «Кінескоп», а пізніше ВО «Мікроприлад,» допомагали з вакуумним та вимірювальним устаткуванням. Необхідно зазначити, що кафедра та її керівництво в особі доктора технічних наук, професора Готри Зенона Юрійовича завжди дуже чітко та мобільно реагували та реагують на виникнення нових перспективних напрямків наукових досліджень.

Незважаючи на необхідність істотного переоснащення наукових лабораторій та перекваліфікації працівників було взято серйозний курс на освоєння нових технологій, які принесла з собою мікроелектроніка. Вона саме переживала період свого бурхливого розвитку, здійснюючи справжній революційний вплив на багато суміжних інженерних і наукових напрямків, відкриваючи перед ними якісно та кількісно нові можливості. Певною мірою унікальним для навчальних закладів можна вважати той факт, що в НДЛ-3 був створений і забезпечений складним технологічним устаткуванням повністю замкнений цикл гібридної тонкоплівкової технології — від проектування та виготовлення фотооригіналів, аж до лазерної герметизації. Створено діючі мікроелектронні багатознакові елементи для космічних засобів реєстрації. Це стало можливим завдяки співпраці із ВО «Мікроприлад» та з приходом на кафедру Готри З.Ю.

Створюються науково-виробничі комплекси: «Імпульс» на базі ВО"Мікроприлад«(наказ № 90-10/544 від 21.07.88); «Інтеграл» на базі Науково-дослідного радіотехнічного інституту (НДРТІ) (наказ № 432 від 05.09.89); комплекс на базі ВО «Кінескоп». Крім цього, організовано галузеву науково-дослідну лабораторію «Лазерна технологія електронних приладів» (наказ № 140/737 від 27.04.88). На кафедрі спільно з науковими підрозділами львівських підприємств розробляється та впроваджується елементна база сенсорної техніки нового покоління. Окремою, дуже цікавою сторінкою в житті кафедри та НДЛ-3, стали науково-дослідні госпдоговірні роботи з Центром підготовки космонавтів (ЦПК) — 1970-1981 рр., спрямовані на створення мікрокінескопів кольорового телебачення, які планувалось використати у тривалому орбітальному польоті.

З 1980 року на кафедрі розвивається науковий напрямок — розробка нових типів газових лазерів і вивчення можливостей їх прикладного застосування в біології, медицині, метрології, військовій справі (система «Глісада» «сліпої» посадки літаків в умовах обмеженої видимості, електронно-оптичні лазерні тири для тренувань у стрільбі з пістолета та автомата), вивчалась можливість розроблення на основі спеклів лазерних проекційних систем з комп’ютерним керуванням для телебачення, шоу-бізнесу тощо. Впродовж усього часу свого існування кафедра вважає своїм пріоритетом підтримання тісних фахових стосунків зі спорідненими кафедрами та науковими закладами не лише в Україні, але й за її межами.

Зовнішні стосунки проявились також через інтенсифікацію роботи з іноземними студентами — представниками В’єтнаму, Польщі, Угорщини, Монгольської Народної Республіки, Республіки Куба, Югославії, Лаосу, Камбоджі. При кафедрі успішно розвивається аспірантура та докторантура — серед тих, хто отримав ступінь доктора наук, Бобицький Я.В., Влох Р.О., Голяка Р.Л. Вуйцік В.(Польща), Потенцкі Є. (Польща), Стахіра П.Й., Кожухар О.Т., Черпак В.В., Фечан А.В., Смеркло Л.М., Якубовська М.(Польща), Микитюк З.М. Варто відмітити, що на вересень 2004 року у кафедри встановились тісні фахові та наукові стосунки з колегами в Польщі, Угорщині, Чехії, Словенії, Румунії, Словаччини, Болгарії, Ірландії. США, Франції.

На кафедрі в 1992 р. було започатковано взаємний обмін на два-три тижні групами студентів факультетських кафедр «Електронні прилади» з кафедрою електроніки Жешівського політехнічного інституту. При цьому відбувається активний обмін педагогічним і методичним досвідом між кафедрами, а також розширюється світогляд і поглиблюються знання студентів не лише в суто технічних дисциплінах, але й про міста та вузи України та Польщі, про культуру народів та їхню історію.

Все це, без сумніву, сприяє і надалі сприятиме зближенню українців та поляків як двох давніх європейських націй високої культури та науки. На сьогодні науковий потенціал кафедри спрямований на створення елементів та пристроїв органічної електроніки, світло випромінюючих структур, фотоперетворювачів, елементів пам’яті на основі органічних та неорганічних наноструктурованих напівпровідників, РЗЗ-лазерів на основі рідкокристалічних речовин, а також сенсорів фізичних величин, що базуються на сучасних схемотехнічних рішеннях.

Оновлено 11 місяців 1 тиждень тому