Абітурієнту: загальна інформація

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є цікавою, різноманітною та, водночас, досить складною. Одержання, перетворення й ощадне використання енергії, керування її потоками, створення і використання засобів автоматизації є вкрай необхідним для забезпечення життєдіяльності та розвитку людини і суспільства загалом. Без електрики неможливе існування сучасного технократичного суспільства. Від неї залежить національна безпека і саме існування держави. Електроенергетика великою мірою визначає науково-технічний та соціально-економічний потенціал країни. Електрика була, є і залишатиметься матеріальною основою прогресивного розвитку цивілізації. Без електрики неможливо уявити сьогодення і майбутнє людства.

Висока кваліфікація фахівців забезпечується якісною підготовкою:

  • Фундаментальною (комплекс дисциплін з математики, фізики, обчислювальної техніки та програмування);
  • Професійно-орієнтованою (теоретичні основи електротехніки, прикладне програмне забезпечення, теорія автоматичного керування);
  • Фаховою (електричні машини, електричний привод, електричні станції, електричні системи та мережі, мікропроцесорні системи керування тощо).

Кафедра має 6 навчально-наукових лабораторій, відкрито навчально-наукові центри фірм «Шнайдер-Електрик», АВВ, Siemens. До послуг студентів — сучасні персональні комп’ютери. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у науково-дослідних лабораторіях з важливих напрямів розвитку і вдосконалення електромехатроніки, автоматизованих систем керування та комп’ютерно-інтегрованих систем. Кращі студентські роботи завойовують призові місця на конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати впроваджуються у виробництво та у навчальний процес.

Для виконання вищезгаданих задач кафедра здійснює підготовку:

  • Бакалаврів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
  • Магістрів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Спеціалізації освітньо-професійної та освітньо-наукової програми:

  • «Електричні машини і апарати»
  • «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Про напрями підготовки студентів, лабораторії, наукову діяльність можна переглянути у відеопрезентації кафедри.

Оновлено 2 роки 9 місяців тому