Англомовні освітні програми. Вимоги щодо оформлення.

Національний університет «Львівська політехніка» належить до переліку МОН щодо університетів України, в яких навчання за окремими освітніми програмами проводиться англійською мовою

Для проведення навчання англійською мовою за існуючими спеціальностями та спеціалізаціями, доцільно підготувати пакет документів освітньої програми для бакалаврів, магістрів або докторів філософії (на вибір кафедри), який подається до науково-методичної ради університету. В подальшому англомовна освітня програма додається  на сайт Державного Центру міжнародної освіти Міністерства освіти та науки України.

Для затвердження англомовної програми навчання для бакалаврів, магістрів чи докторів філософії на науково-методичній раді університету, необхідно підготувати такі документи:

  1. Англомовна версія ОПП
  2. Витяг з протоколу засідання кафедри
  3. Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради інституту
  4. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту
  5. Таблиця з переліком викладачів, які будуть читати предмети англійською мовою
  6. Англомовне методичне забезпечення дисциплін (список літературних джерел)

Пакет документів поданий в Додатках.

Підготовлений пакет документів подається до навчально-методичного відділу Львівської політехніки.

Оновлено 1 рік 11 місяців тому