Процедура оформлення перебування іноземного громадянина на території України за програмами академічної мобільності

Іноземні громадяни – здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну мобільність в рамках договорів про співпрацю між Університетом та іноземними організаціями-партнерами, можуть бути зараховані на навчання до Університету:

  • відповідно до міжнародних договорів України;
  • за рахунок коштів міжнародних програм та організацій;
  • за рахунок коштів Університету;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;
  • на умовах безоплатного навчання у разі взаємного рівноцінного міжнародного обміну здобувачами вищої освіти, в тому числі за угодами про спільні освітні програми та/або спільні (подвійні) дипломи, відповідно до укладених між Університетом і організаціями-партнерами, договорів про міжнародну академічну мобільність.

Центр міжнародної освіти Університету:

  • інформує іноземних студентів та осіб, які здобувають ступінь доктора філософії чи доктора наук про можливості та умови реалізації академічної мобільності в Університеті;
  • приймає заявки від закордонних організацій-партнерів та індивідуальні заявки іноземних громадян на участь у програмах академічної мобільності;
  • інформує ННІ та кафедри про отримані заявки на участь в програмах академічної мобільності.

У разі підтвердження закордонною організацією-партнером або іноземним громадянином наміру брати участь у програмі академічної мобільності Університету на запропонованих умовах Центр міжнародної освіти готує лист-згоду та проект Наказу на приймання іноземного громадянина.

Програму академічної мобільності іноземного громадянина погоджує голова НМК/гарант освітньої програми спільно з особою відповідальною за розвиток міжнародних зв’язків кафедри, і передає її в Центр міжнародної освіти Університету.

Підставою для зарахування іноземного громадянина до Університету для виконання програми академічної мобільності є угода між ним та організацією-партнером або іноземним громадянином та Університетом (у разі персонального звернення іноземного громадянина щодо реалізації програми академічної мобільності).

Консультантом іноземного громадянина, який прибув до Університету за програмою академічної мобільності, є відповідальний за розвиток міжнародних зв’язків кафедри. Він готує всі документи, необхідні для прийому іноземного громадянина на кафедрі.

За результатами виконання іноземним громадянином програми академічної мобільності в Університеті Центр міжнародної освіти готує для організації-партнера документ, який підтверджує виконання програми, відповідно до укладеної угоди.

Інформація щодо оформлення візи знаходиться на сайтах Українського Державного центру міжнародної освіти МОН http://studyinukraine.gov.ua/uk/yak-podati-zayavku/vizi/ та Міністерства закордонних справ України http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/con/visa.

 

Оновлено 1 рік 11 місяців тому