Пошук за предметами ЗНО Пошук за назвою та інститутом
Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО), необхідних для вступу на освітні програми підготовки бакалаврів на базі ПЗСО у 2021 р.
Спеціальність Інститут Предмети ЗНО
Авіоніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Енергетики та систем керування 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Автомобільний транспорт Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Фізика
Архітектура та містобудування Інститут архітектури та дизайну 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Творчий конкурс
Атомна енергетика Енергетики та систем керування 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія
Біомедична інженерія (інтернет речей) Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Біологія, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика, 3. Хімія, 3. Фізика
Біотехнології та біоінженерія Хімії та хімічних технологій 1. Українська мова, 2. Біологія, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика, 3. Хімія, 3. Фізика
Будівництво та цивільна інженерія Будівництва та інженерних систем 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Видавництво та поліграфія Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Галузеве машинобудування Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика
Геодезія та землеустрій Геодезії 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Будівництва та інженерних систем 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Дизайн середовища Інститут архітектури та дизайну 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Творчий конкурс
Екологія Сталого розвитку ім. В.Чорновола 1. Українська мова, 2. Біологія, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика, 3. Хімія, 3. Фізика
Економіка Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетики та систем керування 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Електроніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Журналістика Права, психології та інноваційної освіти 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія, 3. Географія, 3. Іноземна мова, 3. Біологія
Інженерія програмного забезпечення Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія, 3. Географія, 3. Іноземна мова, 3. Біологія
Інформаційні системи та технології (інтелектуальні інформаційні технології) Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Інформаційні системи та технології (інформаційно-комунікаційні системи) Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Кібербезпека Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Комп’ютерна інженерія Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Комп’ютерні науки Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Комп’ютерні науки (системна інженерія (інтернет речей)) Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Маркетинг Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Матеріалознавство Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Менеджмент Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Металургія Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація) Прикладної математики та фундаментальних наук 1. Українська мова та література, 2. Іноземна мова, 3. Хімія, 3. Фізика, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика
Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини) Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Іноземна мова, 3. Хімія, 3. Фізика, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика
Міжнародні економічні відносини Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Мікро- та наносистемна техніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Музеєзнавство, пам’яткознавство Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія, 3. Географія, 3. Іноземна мова, 3. Біологія
Науки про Землю Геодезії 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Нафтогазова інженерія та технології Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Облік і оподаткування Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Інститут архітектури та дизайну 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Творчий конкурс
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сталого розвитку ім. В.Чорновола 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Пожежна безпека Будівництва та інженерних систем 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Біологія, 3. Фізика
Право Права, психології та інноваційної освіти 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Іноземна мова
Прикладна математика Прикладної математики та фундаментальних наук 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Прикладна механіка Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Прикладна фізика та наноматеріали Прикладної математики та фундаментальних наук 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Професійна освіта (Цифрові технології) Права, психології та інноваційної освіти 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Психологія Права, психології та інноваційної освіти 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Публічне управління та адміністрування Адміністрування та післядипломної освіти 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Системний аналіз Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Системний аналіз (Управління ІТ продуктами) Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Соціальна робота Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія, 3. Географія, 3. Іноземна мова, 3. Біологія
Соціальне забезпечення Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Історія України, 3. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія, 3. Географія, 3. Іноземна мова, 3. Біологія
Соціологія Гуманітарних та соціальних наук 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Теплоенергетика Енергетики та систем керування 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Фізика, 3. Хімія
Технологія захисту навколишнього середовища Сталого розвитку ім. В.Чорновола 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Механічної інженерії та транспорту 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Фізика
Туризм Сталого розвитку ім. В.Чорновола 1. Українська мова та література, 2. Іноземна мова, 3. Хімія, 3. Фізика, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика
Фармація, промислова фармація Хімії та хімічних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Біологія, 3. Фізика, 3. Хімія
Філологія (прикладна лінгвістика) Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 1. Українська мова та література, 2. Іноземна мова, 3. Хімія, 3. Фізика, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Математика
Фінанси, банківська справа та страхування Економіки і менеджменту 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Біологія, 3. Історія України, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Харчові технології Xімії та хімічних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Хімічні технології та інженерія Xімії та хімічних технологій 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Історія України, 3. Біологія, 3. Географія, 3. Фізика, 3. Хімія
Цивільна безпека Сталого розвитку ім. В.Чорновола 1. Українська мова, 2. Математика, 3. Іноземна мова, 3. Фізика