Партнери кафедри автомобільного транспорту

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра «Технічна експлуатація та сервіс автомобілів», м. Харків Kharkov National Automobile and Highway University, Department of «Technical maintenance and service vehicles», Kharkiv

Спільні наукові дослідження з проблем технічної експлуатації, сервісу і ремонту автомобільної техніки. Робота над удосконаленням процесу підготовки фахівців за напрямом «Автомобільний транспорт» і спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Нішський університет, м. Ніш (Сербія) University of Niś, Niś (Serbia)

Обмін результатами наукових досліджень у галузі прикладної теорії коливань, проведення спільних науково-технічних конференцій і симпозіумів.

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

Спільні наукові дослідження з проблем міцності, діагностування і ремонту автомобільної техніки. Організація міжнародних науково-технічних конференцій і симпозіумів.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України, м. Львів Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

Спільні наукові дослідження з проблем прикладної теорії коливань, міцності і прогнозування ресурсу автомобільної техніки.

Дилерський центр Volkswagen у Львові — ТзОВ «Алекс СО», м. Львів Dealer center Volkswagen in Lviv — «Alex CO», Lviv

Робота над удосконаленням процесу практичної підготовки фахівців за напрямом «Автомобільний транспорт» і спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Оновлено 3 тижні 3 дні тому