Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Львівська політехніка / Каталог підрозділів

Назва Керівник Адреса Телефон
Прикладної математики кафедра
Завідувач кафедри: д.ф-м.н, проф. Костробій Петро Петрович

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 213

(032) 258-23-68
Обчислювальної математики і програмування кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Пукач Петро Ярославович

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 222

(032) 258-21-74
Нарисної геометрії та інженерної графіки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Афтаназів Іван Семенович

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 110

(032) 258-23-60
Прикладної фізики і наноматеріалознавства кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Андрущак Анатолій Степанович

вул. Устияновича 5, 10-й н.к.,кім. 32

(032) 258-27-08
(098) 026-90-82
Вищої математики кафедра
Завідувач кафедри: д.ф.-м.н., проф. Нитребич Зіновій Миколайович

вул. Митрополита Андрея 5,4-й н.к.,кім. 218

(032) 258-25-40
Міжнародної інформації кафедра
Завідувач кафедри: д.політ.н., проф. Гулай Василь Васильович

пл. Святого Юра 1, 3-й н.к., кім. 126

(032) 258-24-76
Загальної фізики кафедра
Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., проф. Лопатинський Іван Євстахович

вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 136

(032) 258-26-13
(032) 258-27-66
Інформаційних систем і технологій кафедра
Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович

вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 506, 402

(032) 258-24-75
Кафедра фінансів, обліку і аналізу
Завідувач кафедри: Гориславець Павло Анатолійович, к.е.н., доцент

вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 308

(032) 258-25-68
Інформаційних економіки і маркетингу
Завідувач кафедри: к.е.н., доц. Лисяк Наталя Михайлівна

вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 301

(032) 258-24-86
Електронних приладів кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович

пл. Св. Юра 1, ІІІ н.к., кім. 207

(032) 258-21-57
(032) 258-21-73
Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Романишин Юрій Михайлович

вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 113

(032) 258-25-06
Фотоніки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович

пл. Св. Юра 1, 3-й н.к., кім. 217

(032) 258-25-81
Радіоелектронних пристроїв та систем кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н, доц. Оборжицький Валерій Іванович

вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 203

(032) 258-25-19
Напівпровідникової електроніки кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович

пл. Св. Юра 1, 3-й н. к., кім. 323

(032) 258-21-53
(032) 258-26-27
Телекомунікацій кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович

вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 302

(032) 258-27 43
(032) 258-24-44
Теоретичної радіотехніки та радіовимірювання кафедра
Завідувач кафедри: к.т.н., професор Кіселичник Мирослав Дмитрович

вул. Професорська 2, 11-й н.к., кім. 105

(032) 258-21-56
Адміністративного та фінансового менеджменту кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Подольчак Назарій Юрійович

вул. Ст. Бандери 28а,5-й н.к., кім. 2-б

(032) 258-26-30
Технологій управління кафедра
Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ільчук Павло Григорович

вул. С. Бандери 28а, 5-й н.к., кім. 1.2

(032) 258-21-18
(032) 258-27-73
Хімічної інженерії кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович

пл.Св. Юра 9, 9-й н.к., кім.107-108

(032) 258-26-57
Хімічної технології переробки нафти та газу кафедра
Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Братичак Михайло Миколайович

пл.Св. Юра, 2, 8-й н.к., кім. 305

(032) 258-27-13
(032) 258-21-66
Хімії і технології неорганічних речовин кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович

пл.Святого Юра 9, 9 -й н.к., кім. 315

(032) 258-21-72
(032) 258-25-43
Органічної хімії кафедра
Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

пл.Святого Юра 2, 8-й н.к., кім. 204

(032) 258-25-50
(032) 258-27-71
Хімічної технології переробки пластмас кафедра
Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович

пл. Св. Юра, 3/4, 8 -й н.к., кім. 146

(032) 258-25-97
(032) 258-21-86
Хімічної технології силікатів кафедра
Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович

пл. св. Юра, 9, 9 -й н.к., кім.114

(032) 258-21-67
Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології кафедра
Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович

пл.Св. Юра, 3/4, 8 -й н.к., кімн. 223

(032) 258-22-09
Технології органічних продуктів кафедра
Завідувач кафедри: д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович

пл.Св. Юра, 2, 8 -й н.к., кім. 335

(032) 258-26-81
(032) 258-26-33
Докторантури та аспірантури відділ
Завідувач відділу: к.е.н., доц. Мукан Олена Василівна

вул. С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 207

(032) 258-23-98
(032) 258-24-84
(032) 258-27-12