Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

VI Міжнародна конференція "Нанотехнології та наноматеріали"

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

  1. Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство
  2. Нанобіотехнології для фармацевтики
  3. Нанорозмірна фізика
  4. Нанобіотехнології та хімтехнології
  5. Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія
  6. Нанооптика та фотоніка
  7. Наноструктуровані поверхні
  8. Нанокомпозити та наноматеріали
  9. Мікроскопія нанооб’єктів