Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Балук Ігор Мирославович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., проф. Пелешко Іван Дмитрович
Спеціальність: 
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту: 
13.05.2016
Статус: 
захищена