Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти


СВО ЛП 01. Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

CВО 01.02. Regulations on Preparation and Implementation of Students’ Individual Curriculums (HES LP 01.02);
CВО 01.03. Procedure for Selection of Academic Disciplines by Students of Lviv Polytechnic National University (HES LP 01.03).
HES LP 01.01 Regulations on the Formation, Approval and Updating of Educational Programs (HES LP 01.01)