Individual Support

The transformation of the infrastructure of Lviv Polytechnic National University into a barrier-free education environment is going on, and the inclusive education policy is being implemented to address a wide range of educational, informational and social needs of persons with disabilities and chronic illnesses.

The development of inclusive education services at the University is based on a regular needs assessment, primarily the needs of persons with disabilities, chronic illnesses and other special educational needs, including the needs of war veterans, combatants and their family members.

The ongoing support of the educational process of students with disabilities and chronic illnesses is provided by “No Limits” Services of Accessibility to Learning Opportunities, a subdivision of International “Integration” Centre for Professional Partnerships, with the University multidisciplinary group in inclusive education policy impleentation also involved.

The procedure of supporting persons with disabilities and chronic illnesses at Lviv Polytechnic envisages provision of the applicant with general information on the University resources and inclusive education services availability. 

“No Limits” Accessibility Services perform the following steps:

Step 1. The student contacting “No Limits” Accessibility Services;
Step 2. Assessment of the students needs for full-fledged education;
Step 3. Assessment of the University resources to provide individual support;
Step 4. The Individual Support Plan development, with the University multidisciplinary group involved;
Step 5. Monitoring the implementation of the Individual Support Plan and introducing changes into it, as needed;
Step 6. Completion of the University studies by the student, with employment promotion provided.

У Львівській політехніці триває трансформація університетської інфраструктури у безбар’єрний навчальний простір, реалізується інклюзивна освітня політика для задоволення широкого діапазону освітніх, інформаційних та соціальних потреб осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями. 

Розвиток системи інклюзивних освітніх послуг в Університеті здійснюється на основі регулярного оцінювання потреб, передусім потреб осіб з інвалідністю, хронічними захворюваннями та іншими особливими освітніми потребами, включно з потребами ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

Здійснення постійного супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями забезпечує Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень» (далі — Служба доступності «Без обмежень»), яка є підрозділом Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» (далі — МЦПП «ІНТЕГРАЦІЯ»), а також мультидисциплінарна група з числа провідних фахівців Університету.

Порядок супроводу осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями у Львівській політехніці передбачає надання абітурієнтові загальної інформації про ресурси Університету та наявність послуг у сфері інклюзивної освіти. 

Служба доступності «Без обмежень» здійснює такі кроки:

Крок 1. Звернення студента до Служби доступності «Без обмежень»;

Крок 2. Оцінювання потреб студента для здобуття університетської освіти у повному обсязі;

Крок 3. Оцінювання ресурсів Університету для забезпечення індивідуального супроводу студента;

Крок 4. Укладання Індивідуального плану супроводу студента. Залучення фахівців-представників мультидисциплінарної групи Університету для реалізації укладеного Індивідуального плану;

Крок 5. Моніторинг виконання Індивідуального плану супроводу студента. Внесення пропозицій відповідних змін та уточнень, у разі потреби;

Крок 6. Завершення навчання в Університеті, включно із сприянням працевлаштуванню.

Оновлено 1 year 11 months тому