Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)

Prof. Pavlo Zhezhnych, Sc.D., OPTIMA Kierownik Projektu
Dr. Oleksandr Berezko, Ph.D., OPTIMA Menedżer Projektu
E-mail
it@lpnu.ua
oleksandr.l.berezko@lpnu.ua
Phone number(s)
+38 067 369-80-34 (Oleksandr Berezko)

Rozpoczęcie: 15-01-2021 - Zakończenie: 14-01-2024
Numer referencyjny projektu: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
Dotacja UE: 938664 EUR
Program: Erasmus+
Kluczowe działania: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Rodzaj akcji: Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Głównym celem projektu "Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia" (OPTIMA) jest wdrożenie praktyk otwartej nauki na Ukrainie, w celu poprawy jakości usług krajowego szkolnictwa wyższego. Do priorytetowych działań w ramach projektu OPTIMA należy angażowanie społeczności akademickich, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na wysiedlonych ukraińskich uniwersytetach, skupienie się na zmianach klimatycznych, a także włączenie społeczne przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych.

W skład konsorcjum projektu OPTIMA wchodzą: Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Sumski Uniwersytet Państwowy, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Narodowe Centrum Naukowe Antarktyki oraz Narodowa Agencja Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym. Międzynarodowymi partnerami projektu są: Politechnika w Graz (Austria), Politechnika Wrocławska (Polska), Uniwersytet Lazurowego Wybrzeża (Francja), Europejska Rada Kandydatów na Doktorantów i Młodych Naukowców (Eurodoc, Belgia), Stichting eIFL.net (Holandia). Partnerzy stowarzyszeni: Rada Rektorów Przesiedlonych Uniwersytetów, Centrum Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju dla Międzynarodowego Rozwoju oraz Antiplagiat Ltd. (Holandia).


With the support of the Erasmus+ programme of the European Union